Vittnesmål


 

Demonen Lucifer finns beskriven i Grimorium Verum och detta är hans sigill.

 

 

 

 

Jag har kunder från hela världen och jag har mina webbsidor på tre olika språk. Nedan kan du välja språket ifall du vill läsa mina vittnesmål.

У меня есть клиенты со всего мира, и у меня есть веб-страницы на трех разных языках. Ниже вы можете выбрать язык, если хотите прочитать мои отзывы.

I have clients from all over the world and my websites are in English, Swedish and Russian. Below, you can choose the language if you want to read client testimonials.

 

 

 


 

Vittnesmål på svenska sida 1

 

 

 


 

Свидетельства клиентов страница 1

 

 

 

 


 

Client testimonials page 1

 

 

 

 


 

Vittnesmål på svenska sida 2

 

 

 

 


 

Свидетельства клиентов страница 2

 

 

 

 


 

Client testimonials page 2

 

 

 

 


 

Vittnesmål på svenska sida 3

 

 

 

 


 

Свидетельства клиентов страница 3

 

 

 

 


 

Мой блог

Вот мой Русский блог.

Вот мой шведский блог.

Вот мои английские страницы: Pitchblackcraft.