Magi med runor och runornas betydelse: Tiwaz till Othala (Tyr’s Aett)


 

 

 

 

 

 

 


 

Tiwaz (Arketyp: Tyr)

 

 

Det här är runan Tiwaz.
Det här är runan Tiwaz.

 

Nyckelord av runan Tiwaz är: heder, rättvisa och ledarskap. Om du gör magi med Tiwaz kommer du upptäcka var dina styrkor ligger.

Magi med runan Tiwaz kan hjälpa dig att segra och nå framgång i tävlingar eller i juridiska tvist. 


 

Berkano (Arketyp: Nerthus)

 

 

Det här är runan Berkano.
Det här är runan Berkano.

Runan Berkano har dessa nyckelord: befrielse, födelse, fertilitet, förnyelse och tillväxt. Magi med Berkano kan hjälpa dig bli framgångsrik och runan kan användas i kärleksmagi också.

 

 

 

 


 

Ehwaz (Arketyp: Freyja)

 

 

Det här är runan Ehwaz.
Det här är runan Ehwaz.

 

 

Runan Ehwas is kopplad till hästar. Nyckeord av runan Ehwaz är: transport. Magi med runan Ehwaz kan göras om du vill röra dig framåt i livet och se förbättringar i ditt liv.

Runan Ehwaz kan användas i magi för att åstadkomma bra lagarbete och harmoni.

 

 

 


 

Mannas

(Gudar: Odin, Frigg & Heimdall)

 

 

Det här är runan Mannaz.
Det här är runan Mannaz.

 

 

Nyckelordet av runan Mannaz är: jag. Runan Mannaz, om du använder den i magi, kan hjälpa dig att:

uppnå harmoni i dina relationer med andra människor

komma till insikt om skicket av dina relationer med andra

få hjälp och samarbete av din omgivning

 

 

 


 

Lagus (Arketyp: Njord)

 

 

Det här är runan Lagus.
Det här är runan Lagus.

 

 

Nyckelorden av runan Lagus är: vatten och flöde. Lagus är laddad med förnyelsens magiska kraft. Runan Lagus kan användas i magi för att framkalla intuitiva och synska drömmar.

 

 

 


 

Ingwaz (Arketyp: Ing)

 

 

Det här är runan Ingwaz.
Det här är runan Ingwaz.

 

 

Runan Ingwaz, om den används i magi, kan hjälpa dig att kapa dina sista band till andra, göra dig mer beslutsam och frigöra dig, så att du kan börja röra dig i en ny riktning.

Runan Ingwaz kan också hjälpa att utveckla din intuition.

 

 

 


 

Dagaz (Arketyp: Heimdall)

 

 

Det här är runan Dagaz.
Det här är runan Dagaz.

 

 

Runan Dagaz, om den används i magi, kan hjälpa dig att neutralisera förvirringen, komma till klarheten och börja planera ditt arbete. Dagaz kan användas i penningmagi också.

 

 

 


 

Othala (Arketyp: Odin)

 

 

Det här är runan Othala.
Det här är runan Othala.

 

 

Runan Othala, om den används i magi, kan hjälpa dig att känna tillit till livet. Runan kan användas för att tysta ner djup sittande rädslor för överlevnad.

 

 

 


 

Min blogg

Här är min blogg.

Här är mina engelska sidor: Pitchblackcraft

 

 

Magi med runor och runornas betydelse: Hagalas till Sowilo (Haegl’s eller Heimdalls Aett)


 

 

 

 

 

 


 

Hagalaz (Arketyp: Heimdall)

 

 

Det här är runan Hagalaz.
Det här är runan Hagalaz.

 

 

Runan Hagalaz har nyckelordet hagel. Hagalaz symboliserar naturens vrede, destruktiva och okontrollerade krafter, stormigt väder och det stormiga undermedvetna.

Vår uttryckt ilska leder till fullbordande och tillfredställese. Runan Hagalaz kan användas i förbannelser på fiender, i rättsfallsmagi och i magi för att åstadkomma stormar.

Demonerna Fleruty från Grimorium Verum och Furfur från Goetia kan åstadkomma stormar, regn och hagel, och snabba vindar.


 

Nauthiz (Arketyp: Skuld)

 

 

Det här är runan Nauthiz.
Det här är runan Nauthiz.

 

 

Nyckelordet av runan Nauthiz är: behov. Magi med runan Nauthiz kan hjälpa dig att överkomma förseningar och begränsningar i livet.

Runan Nauthiz kan hjälpa dig att överkomma inre motstånd och inre rädslor. Nauthiz ger mod och personlig styrka, beslutsamhet, uthållighet, visdom och tålamod, förmågan att tänka på ett innovativt sätt, och bra självförtroende.

 

 

 


 

Isa (Arketyp: Verdandi)

 

 

Det här är runan Isa.
Det här är runan Isa.

 

 

Nyckelordet av runan Isa är Is. Runan Isa kan användas i magi när du upplever frustration i livet. När livet är fylld av problem kan magi med runan Isa hjälpa dig att finna lugn och klarhet.

 

 

 


 

Jera (Arketyp: Freyr)

 

 

Det här är runan Jera.
Det här är runan Jera.

 

 

Nyckelordet av runan Jera är bra skörd. Magi med runan Jera kan hjälpa dig att bli framgångsrik och snabbare se resultaten av tidigare ansträngningar.

Runan Jera vibrerar med inre fred, framgång och välstånd. Jera kan användas i penningmagi.

 

 

 


 

Eihwaz (Arketyp: Ullr)

 

 

Det här är runan Eihwaz.
Det här är runan Eihwaz.

 

 

Runan Eihwaz vibrerar med styrka, tillförlitlighet, uthållighet och försvar, drivkraften och motivationen att leva livet och arbeta, och känslan av syftet med livet. 

Du kan använda runan Eihwaz i magi för att klura ut syftet med ditt liv och för att känna dig optimistisk och motiverad att leva livet. Be om hjälp för att överkomma svårigheter i livet.

 

 

 


 

Perthro (Arketyp: Peith)

 

 

Det här är runan Perthro.
Det här är runan Perthro.

 

 

Runan Perthro kan hjälpa dig att utveckla dina latenta magiska krafter och mediala förmågor. Runan Perthro kan användas i magi med demonerna Sustugriel, Astaroth, Sagatana och Stolas.

 

 


 

Algiz (Arketyp: Heimdall)

 

 

Det här är runan Algiz.
Det här är runan Algiz.

 

 

Runan Algiz har nyckelordet skydd. Algiz är som en sköld som försvarar och avvärjar ondskan. Den kan användas i magi för att få beskydd av Gudarna och få kunskapen om svåra situationer och hur de kan lösas.

Magi med runan Algiz kan hjälpa oss att följa våra överlevnads instinkter. 

 

 

 


 

Sowilo (Arketyp: Balder)

 

 

Det här är runan Sowilo.
Det här är runan Sowilo.

 

 

Runan Sowilo betyder Solen och kan hjälpa att nå framgång i livet och uppnå viktiga mål.  Runan Sowilo också symboliserar god hälsa och livskraften.

Sowilo kan användas i magi för att få Gudomlig stöd i livet och för att våga genomföra bra förändringar i livet, för att besegra svårigheter och förbättra hälsan.

 

 

 


 

Min blogg

Här är min blogg.

Här är mina engelska sidor: Pitchblackcraft

 

 

Magi med runor och runornas betydelse: Fehu till Wunjo (Freyr’s Aett)


 

 

 

 

 

 

 


 

Fehu

 

 

Det här är runan Fehu.
Det här är runan Fehu.

 

 

Runan Fehu har att göra med böndernas nötkreatur och rikedom. Den kan hjälpa dig att tjäna ihop eller vinna pengar och kommer ge dig mer tur med avseende på pengar.

Fehu har magiska makten att ge dig finansiell styrka i nuet eller i nära framtid. Dess betydelse vibrerar med överflöd av pengar och rikedom.

Använd runan Fehu i din magi både under svåra och bra tider om du vill se tecken på på mer hopp, mer framgång och mer lycka. Denna runa påverkar din framgång i livet på ett väldigt positivt sätt.

Runan Fehu är laddat med energin av framsteg, fertilitet och kreativitet.

 

 

 


 

Uruz

 

 

Det här runan Uruz.
Det här runan Uruz.

 

 

Runan Urus vibrerar med fysisk styrka, hastighet, otämd potential, stor energi, bra hälsa, frihet, handlingskraft, mod, uthållighet, förståelse, och visdom, sexuell lust, makt, maskulin styrka och förändringar.

Urus kan användas i penningmagi, magi för att stimulera din kreativitet och mod, och i läkande magi.

 

 

 


 

Thurisaz

 

 

Det här är runan Thurisaz.
Det här är runan Thurisaz.

 

 

Runan Thurisaz (associeras med Thor, Guden av åskan) representerar proaktiv kraft, riktad förstörelse, försvarskraft och konflikt. Runan viberar också med instinktisk vilja, förändring, rensande eld, erotik och manlig sexualitet.

Thurisaz kan användas i försvaretsmagi och förbannelser.

 

 

 


 

Ansuz

 

 

Det här är runan Ansuz.
Det här är runan Ansuz.

 

 

Runan Ansuz vibrerar med sanning, avslöjande av hemligheter, insikt och kommunikation. Ansuz kan också ge dig inspiration, entusiasm, förmågan att tala väl, välsignelser, god hälsa, harmoni och visdom.

Inom magin kan runan Ansuz användas för att avslöja hemligheter, främja bra kommunikation mellan människor och för att komma till insikten om sanningen.

Runan Ansuz kan också vara till hjälp i läkande magi och magi för att få bra tur i livet.

 

 

 


 

Raidho

 

 

Det här är runan Raidho.
Det här är runan Raidho.

 

 

Runan Raidho symboliserar en resa, både fysiskt resa och resa genom livet. Nyckel orden som resonerar med Raidho är:

resa

semester

omlokalisering

evolution

förändring av plats

förändrng av inställning

Raidho kan användas i magi om du vill byta karriären, veta vilken riktning i livet du ska följa och för att lösa problem.

 

 

 


 

Kenaz

 

 

Det här är runan Kenaz.
Det här är runan Kenaz.

 

 

Runan Kenaz är som en fackla. Den kan ge dig vision, uppenbarelse, kunskap om en viss situation, inspiration, kreativitet och teknisk kunskap.

Använd Kenaz i magin om du vill ha kraften att skapa ditt liv som du vill. Kenaz vibrerar också med passion och sexuell kärlek.

 

 

 


 

Gebo

 

 

Det här är runan Gebo.
Det här är runan Gebo.

 

 

Nyckel ordet är: gåvan. Runan Gebo symboliserar generositet och balans av utbyte. Använd runan Gebo när du ingår financiella pakter med demoner och i demonisk penningmagi.

Runan Gebo kan också hjälpa dig i magi som hjälper dig förbättra dina relationer till andra människor och etablera partnerskap av olika slag.

 

 


 

Wunjo

 

 

Det här är runan Wunjo.
Det här är runan Wunjo.

 

 

Runan Wunjo symboliserar glädje, framgång i livet och välstånd. Den här runan kan användas i demonisk penningmagi.

 


 

Min blogg

Här är min blogg.

Här är mina engelska sidor: Pitchblackcraft