Din guide för att ingå pakter med Lucifer, Lucifuge Rofocale och Mephistophilis


 

 

 

 

 

 

 


 

Demonen Lucifer finns beskriven i Grimorium Verum och detta är hans sigill.

 

 

“Demonerna kommer så fort du kallar på dem och är villiga att utföra tjänster åt dig. Men dessa varelser ger dig ingeting gratis.

Demoner utför inte tjänster gratis. De vill alltid ha betalning. Dessutom, tjänar demonerna bara sina nära vänner.

Det finns två typer av pakter: den tysta (en tyst pakt) och den uppenbara (formulerade pakt). Det finns olika typer av demoner: vissa är bra och vissa är dåliga.

När du gör en pakt och måste ge något åt ​​demonen (något som tillhör dig) måste du vara försiktig”.

Källa: Grimorium Verum

 

 

 

Dessa är sigillen av Lucifer and Clauneck (Grimorium Verum).

 

 

I det här inlägget vill jag förklara hur man ingår en pakt med Lucifer och hans demoner. Vad är en pakt? Det är en affärsrelation, ett affärsavtal och ett ömsesidigt avtal som gynnar både dig och den demon du väljer.

För det första är det viktigt att bli vän med demonen för att veta vad man kan förvänta sig. Du kan göra detta genom att regelbundet erbjuda demonen mat och små gåvor, och genom att göra magi tillsammans.

Jag kallar på två demoner på en gång för att ingå en pakt med båda: Lucifer och Lucifuge Rofocale (Tarchimache) eller Lucifer och Mephistophilis.

 

 

 

Detta är sigillet av Ärkedemonen Lucifuge Rofocale från Grimorium Verum. Lucifuge Rofocale förekommer också i “The Grand Grimoire”.

 

 

Jag vill helt enkelt att min huvudsakliga beskyddare ska bevittna min pakt med den andra demonen och hålla ett öga på min pakt (av säkerhetsskäl). Nedan finner du en video och jag berättar mer om financiella parket med Lucifer och hans demoner.

 

 

 

 


 

Att ingå pakt med 2 demoner:

Varför?

 

 

Det vore oförskämt av mig att inte bjuda in Lucifer att vara närvarande under min ritual. Förresten, Lucifer uppenbarade sig under min ritual i en form av en stilig man (han skrämde mig inte alls).

Jag frågade Lucifer: “Kan du förklara symboliken på din andra sigill med triangeln och solen?”

 

 

 

Demonen Lucifer finns beskriven i Grimorium Verum och detta är hans sigill.

 

 

När jag började meditera i min rituella cirkel dök en bild ur det blå. Jag såg mina falska ögonfransar flyta i luften precis framför mig. Plötsligt insåg jag att symboliken på det andra sigillet av Lucifer handlade om ögon (med ögonfransar) i en bägare med vatten.

Det är säkert att göra pakter med två demoner samtidigt. Du kan rita deras sigill på samma papper och kalla dem tillsammans. Ge var och en ett stearinljus som en gåva.

 

 

Demonen Mephistophilis finns beskriven i boken “Black Raven” (Faust) och detta är hans sigill.

 

 

”Jag är Mephistophilis och jag är den stora mästaren av många konster. Jag är en av de sju Hertigarna av Svarta Korpen. Jag kan lära dig många saker mycket snabbt.

Jag kan ge dig lycka och tur i livet. Jag har många demoner under mitt kommando. När jag befaller dem att tjäna gör de det så snabbt. ”

Källa: The Black Raven

 

 

 

 


 

Varaktigheten av dina pakter

 

 

Jag råder att ingå kort tidspakter med realistiska mål, bra planering och realistiska förväntningar (med en varaktighet på 3 till 5 år).

Det är ingen mening att ingå avtal med orealistiska och oklara mål och med en förväntad varaktighet på 20 år. Sådana pakter ger inte de förväntade resultaten snabbt.

 

 

 

 


 

Vad vill demonerna ha från dig?

 

 

Detta är sigillet av demonen Lucifer i Europa. Grimorium Verum.

 

 

Lucifer är en mycket intelligent demon. De flesta demonerna vill ha vår uppmärksamhet, hängivenhet och beröm, och också något slags offer. Demonerna kanske vill att du ska producera lite konst för dem.

Till exempel kände jag mig tvungen att producera den här videon för Lucifer (som ett tack för hans hjälp). Se min Lucifer Megamix nedan.

 

 

 

 

 

 

Många av mina pakter och ritualer med demonen Bune, Lucifuge Rofocale och Lucifer gav bra resultat, eftersom jag offrade pengar: jag brände små summor pengar som betalning för deras tjänster (ungefär 20 SEK per ritual).

Askan placerades på demonernas sigill som betalning. Så, innan du gör ingår en pakt kan du fråga din valda demon om betalningen (om brända pengar är vad de vill ha som betalning).

Det är ingen mening att sälja din själ till Lucifer. Detta är en gammaldags idé och också en farlig sak att göra, eftersom du kan förlora ditt liv.

 

 

 


 

En pakt

kan ta form av en besvärjelse

 

 

 

Jag har avtalat flera pakter med Lucifer, Mephistophilis, Lucifuge Rofocale och även med Bune. Jag känner Lucifer sedan lång tid tillbaka och litar på honom.

För att vara ärlig avtalade jag en formulerad pakt med Lucifer (med hjälp av en docka). Dockan representerar mig. Jag bad om ekonomiskt stöd i livet och om skydd från en mans kärlek som orsakar emotionell smärta och strid.

 

 

 

Detta är en pakt med Djävulen: en ritual med Mephistophilis, Lucifer och Lucifuge Rofocale.
Den här dockan är jag. Hon är insvept i sigillen av Mephistophilis, Lucifuge Rofocale och Lucifer och håller kontanter i en påse.

 

 

Mina pakter är realistiska (med ett par års varaktighet) och så snart jag avslutat min ritual gick jag in i en djup meditation. Och Lucifer talade (telepatiska meddelanden) till mig på flera språk. Han är en mycket klok demon.

I min meditation gav Lucifer mig sina instruktioner på ett främmande språk, visade mig Google och också en webbplats på Yandex. Jag översatte hans telepatiska meddelanden till engelska och förstod plötsligt vad han lärde mig. Nästa dag visste jag vad jag skulle göra.

Du kan byta bort något som belastar dig (kärlekslivet till exempel, jag gjorde så och var singel ett tag), men sälj inte din själ. Detta betyder att du kommer fokusera enbart på arbete. Så fort paktens tid är slut hittar du en partner.

Att sälja själen kan vara farligt: ​​din kropp rymmer din själ. En kropp utan själ är en död kropp!

 

 

 


 

Min blogg

 

Här är min blogg.

Här är mina engelska sidor: Pitchblackcraft

 

 

Problem, lösningar och energiinriktning: när du är desperat efter en befordran


 

 

 

 

 

 

 


 

Problem, lösningar, sorg och glädje handlar om vår energiinriktning.

 

 

 

Problem, lösningar, sorg och glädje handlar om vår inre energiinriktning. Inre glädje är mycket lätt att uppnå även under osäkra och skrämmande tider. Det handlar om psykologi och flödet av astral energi.

Du måste lura din hjärna och tvinga den att tänka på vissa tankar som ger känslomässig lättnad. Med “kronisk” övning kan du vara glad under nästan alla förhållanden. Kommer glädje att befordra dig? Ja!

I det här inlägget kommer jag att diskutera en kunds problem och också undersöka lösningarna på problemet. Klienten är bitter och skrev till mig: “Jag vill ha en befordran på jobbet, men min chef märker inte ens mitt hårda arbete.”

Naturligtvis, som en häxa, känner jag till metoder som kommer att leda till en befordran. Jag kommer också att inkludera sådana metoder i det här inlägget. Men fokus för detta inlägg är självhjälp och anpassning av inre energi för att hjälpa dig att få en befordran.

 

 

 


 

Kundens problem

 

 

”Jag har arbetat för“ mitt företag ”under 20 år. Jag känner nästan att jag äger företaget och jag jobbar väldigt hårt. Jag vet mycket och är mycket skicklig. Jag är den som vet hur man hanterar alla möjliga problem och mina medarbetare vet detta.

Företaget har många nya anställda och för ett tag sedan befordrades en medarbetare. Hon var relativt ny. Jag känner mig bitter. Varför inte jag?

Jag jobbar väldigt hårt, men ingen verkar märka mina insatser. Jag är mer kvalificerad än de flesta på mitt arbete. Jag känner mig nästan som att jag behandlas som en begagnad person och allt detta gör mig väldigt ledsen.”

 

 

 


 

Problem, lösningar och energiinriktning:

befodran = mer pengar?

 

 

Vad betyder en jobbefordran för dig? Jobbefordran = mer pengar? Eller  = jobbefordran status och erkännande? Bristen på erkännande på jobbet kommer att kännas väldigt dåligt även om du har mer pengar.

Av denna anledning är det mycket bättre att tänka på en jobbefordran som en motsvarighet av mer pengar i fickan. Du kan träna ditt sinne till ”motståndsfria” tankemönster.

Ämnet av överflöd av pengar är som ett tvåsidigt mynt. En sida av myntet kommer att representera bristen på pengar. Den andra sidan av myntet representerar närvaron av pengar.

Du måste träna din hjärna att tänka, märka, se och bara vilja ha närvaron av pengar. Du måste också träna din hjärna att inte tänka, inte märka, inte se och inte vill ha den andra sidan av myntet, det vill säga bristen på överflöd av pengar.

När du vill ha den sida av myntet som representerar överflöd känner du dig bra och du är en lycklig person även om du ännu inte har pengarna.

När du vill ha den sida av myntet som representerar bristen på överflöd av pengar känner du dig ledsen och du är missnöjd med ditt liv. Då blir pengarna försenade och svåra att få tag på.

Naturligtvis uppnås det emotionella tillståndet med överflödig glädje med regelbunden övning av affirmationer, regelbundna och mycket djupa meditationer (theta hjärnvågor) och visualiseringar av de önskade resultaten av överflöd.

De flesta människor kontrollerar inte sina tankar alls, eftersom de inte förstår tankarnas och känslornas kraft. Vad vi alltid tycker och känner är en exakt matchning till händelserna i vårt liv.

Människor reagerar på oönskade omständigheter istället för att skapa de önskade omständigheterna på ett medvetet sätt genom att använda kraften i fokuserad tanke.

Om du vill bli erkänd som expert på jobbet måste du känna dig uppskattad istället för att känna det motsatta. När du känner dig uppskattad kommer befordan att följa.

Om du vill “vinna” befordan på jobbet, eftersom du vill ha pengarna, måste du börja känna dig lite rikare än du är idag. Då kommer befodran att följa.

Du måste medvetet ta bort ditt fokus från “bristen” på pengar genom att sprida din uppmärksamhet till andra aspekter av ditt liv som fortfarande fungerar bra.

Uppskatta mer och fokusera din uppmärksamher på de aspekter av ditt liv som fungerar.

Din inre vibration kommer att flytta från bitterhet till lättnad och du kommer att släppa mycket inre tryck. Du är på väg mot befodran när du blir en lyckligare person.

Inspiration till handling kommer när du är lycklig. Din intuition leder dig mot befodran och ökad inkomst.

När du är lycklig tillåter du den astrala energin att strömma till dig på ett obegränsat sätt. När du är olycklig, ledsen eller arg, tillåter du inte den astrala energin att flyta i din riktning. Överflöd och välstånd är former av astral energi.

 

 

 

 


 

Problem, lösningar och energiinriktning:

befodran = erkännande?

 

 

Om att bli befodrad betyder mer erkännande för dig, är det troligtvis en komplex fråga knuten till din barndom. Det är mycket lättare att tänka på befodran som på motsvarigheten av mer pengar i din plånbok.

Män vänder sig till mig för kärleksmagi i syfte att få en kvinna att älska dem tillbaka. Dessa män vill ha erkännande och kärlek från kvinnan de älskar. I de flesta fall har dessa män inre problem med rötter i sin barndom.

Män som desperat vill ha en befordran, eftersom de vill att chefen ska uppskatta dem, att känna igen dem för deras hårda arbete, kan ha problem med sina fäder och mödrar.

Jag säger alltid till sådana män: ”Du är tillräckligt bra och älskvärd även utan befordran. Försöker du behaga chefen för att göra chefen glad? Försökte du behaga din pappa när du var en liten pojke? ”

När vi diskuterar detta mönster att glädja en chef och få erkännande i gengäld, lossnar vi några undermedvetna barndomsmönster. Dessa tankemönster och beteenden lärs under barndomen.

Du måste ändra dina tankar om dig själv på ett sätt som ger dig känslomässig lättnad. Du kan säga saker som dessa: ”Jag är ändå bra nog. Jag äger min hjärna och jag har friheten att tänka vad jag vill tänka om mig själv.”

Erkännande, kärlek och pengar är knutna till varandra. De är bundna i det undermedvetna. Om vi ​​försöker “reparera” problemet av erkännande från vår barndom kan andra ännu mer smärtsamma problem flyta upp till ytan av det undermedvetna.

Av denna anledning är det mycket klokare att betrakta befodran som en viss summa extra pengar. Bristen på flera tusenlappar varje månad känns inte så smärtsam som bristen på erkännande, eftersom bristen på erkännande faktiskt är en form av avslag.

Att hantera utfrysning från chefens sida och svälja det medan du känner känslomässig smärta är ett beteendemönster. Det här mönstret har sitt ursprung i våra barndomar när våra manipulerande föräldrar ville att vi skulle behaga dem och göra dem lyckliga.

 

 

 


 

Problem, lösningar och energiinriktning:

andra aspekter av ditt liv

 

 

 

Resan mot ett bättre emotionellt tillstånd uppnås genom att sprida din uppmärksamhet. Ta din uppmärksamhet bort från bristen av befodran och fokusera den på andra aspekter av ditt liv som fungerar.

Uppskatta ditt hem, din bil, din hälsa, din familj, dina barn och husdjur. Människor tar sin hälsa för givet och de tar också sina nära och kära för givet.

Uppskatta ditt liv! När du lär dig att flytta ditt fokus från bristen på något önskat till andra aspekter av ditt liv glömmer du bort din önskan.

När vi glömmer bort vår desperata önskan överlämnar vi vår önskelista till Universumet. Sedan börjar Universumet att manifestera vår önskan och de saker vi så desperat ville ha, kommer att komma in i våra liv en efter varandra.

Och sedan säger folk: “Åh, jag behöver inte ens befodran nu, eftersom jag bryr mig inte och jag har redan pengarna.”

 

 

 

 


 

Problem, lösningar och energiinriktning:

pakter med Lucifer och Belial

 

 

Lucifer och Belial är de bästa demonerna för att få befodran på jobbet och för att expandera ett företag. De kan hjälpa ett företag att expandera, men mycket hårt arbete dag och natt under flera år kommer att behövas för att expandera verksamheten.

Lucifer och Belial kan också hjälpa dig att få befodran på jobbet. Dessa demoner kommer tvinga dig att arbeta väldigt hårt varje dag. Belial hjälper till att få erkännande, popularitet och professionell status av en expert.

Det är vanligt att uppleva ett totalt kaos i affärer efter att ha ingått en finansiell pakt med Lucifer och Belial. Demonerna kommer att förstöra de gamla affärsplattformarna, eftersom de befintliga plattformarna inte är tillräckligt bra för en massiv expansion av ett företag (utrymme, funktioner, motståndskraft, säkerhet osv.).

Demonerna kommer att hjälpa till att bygga om affärsplattformarna och att expandera verksamheten. Expansionen kommer att vara kraftfull, stor och i internationell skala, men inte utan affärsrelaterade problem.

Jag har en sida tillägnad ämnet av pakter med Lucifer och hans demoner. Demonerna hjälper naturligtvis inte gratis och de vill ha en viss betalning.

Döda människor kan också hjälpa till med befodran och att expandera ett företag. I det här fallet måste du bli mycket bekant med vissa döda människor och be dem att hjälpa dig.

Du kan göra magi på döda människor och rikta dem till handling för att hjälpa dig: att utöka ditt företag och skydda ditt företag. Men det finns risker.

Demoner är mycket tryggare att samarbeta med när det gäller finansiella avtal. Men demoner är maktlösa mot de döda om din magi går fel.

 

 

 


 

Min blogg

 

Här är min blogg.

Här är mina engelska sidor: Pitchblackcraft

 

 

Problem, lösningar och energiinriktning: när din kontorspersonal inte klarar det


 

 

 

 

 

 

 


 

Problem, lösningar och harmoni är energibaserade.

 

 

 

Problem, lösningar och harmoni är energibaserade förhållanden. Vi skapar vår yttre värld med kraften i våra tankar. Ett problem skiljer sig mycket från en lösning, eftersom ett problem får oss att må dåligt medan en lösning får oss att känna oss lyckliga.

 

 

 

Under dessa dagar har många stora kontor beslutat att flytta sin personal till jobbet hemifrån. I den kommande framtiden kommer fler och fler människor att arbeta hemifrån. Men vissa företag är små och personalen arbetar fortfarande tillsammans.

I det här inlägget vill jag diskutera vikten av energiinriktning i en social miljö som ett kontor för ett litet företag. Vi lever i ekonomiskt utmanande tider och en företagsägare är belastad med oro för ett företags överlevnad.

Förutom denna obehagliga oro för ett företags ekonomiska överlevnad står några av mina kunder inför andra problem: deras personal klarar sig inte bra.

 

 

 

 


 

Kundens problem

 

 

Klienten:

”Jag äger ett litet företag och har för närvarande tio anställda. Vi var lönsamma, men nu minskar försäljningen i antal. Jag är orolig, men jag försöker tänka positivt.

Förutom det långsamma inflödet av pengar har jag andra problem. Min kontorspersonal klarar sig inte bra. Jag är inte säker på att jag kommer att vilja anställa fler i framtiden, eftersom människor alltid skapar disharmoni på kontoret.

Det handlar om personlighetsstöt och små saker. Min kontorspersonal består av vuxna och jag är inte deras förälder. Jag har helt enkelt ingen energi att hantera friktionerna mellan medlemmarna i min kontorspersonal, för jag håller mitt fokus på att hjälpa mitt företag att överleva ekonomiskt.

Jag vill att min personal ska samarbeta bra. Jag är trött på alla problem de orsakar. Finns det en lösning på detta problem?”

 

 

 

 


 

Problem, lösningar och energiinriktning:

tanke är energi

 

 

 

Det finns mycket att hantera: varor (tjänster), marknadsföring på sociala medier, frakt, retur, ekonomi och människor. Men ditt företag är din skapelse. Du skapade ditt företag på det astrala planet med tankens kraft långt innan du fysiskt skapade ditt företag (genom att vidta åtgärder).

Tanke och tankeformer kommer alltid före fysisk handling och fysisk manifestation. Kvaliteten på dina tankar spelar en stor roll i de manifestationer du observerar nu.

Jag föreslår att du först försöker flytta dig till en bättre känslomässig tillstånd. Denna förändring i din egen energi kommer att skapa ett annat resultat: ökad produktivitet, enkel åtgärd och minskat slöseri med tid.

Du hittar enkla lösningar. Kom ihåg: like attracts like! Om du är harmonisk på insidan kommer andra att märka detta och ändra sitt beteende eller så kommer de att dra iväg.

Ta bort din uppmärksamhet från bråkmakarna och låt dem stuva i sin egen disharmoni. Med tiden kommer de att försvinna från ditt företag och hitta en riktig matchning med sig själva: ett kontor med fler bråkmakare.

Deras beteende är en återspegling av deras inre tankemönster. När deras dominerande tankemönster inte längre matchar dina dominerande tankemönster, lämnar de och hittar bråkmakare som matchar deras vibrationer.

 

 

 

 


 

Problem, lösningar och energiinriktning:

magi med honung

 

 

Honung är en mycket populär ingrediens i häxkonst. Honung kan påverka människor att ändra sina tankar om varandra och att bete sig bra. I ditt fall är det tio personer inblandade och det här är en enorm grupp människor.

Magi med användning av honung ger vanligtvis resultat inom ett par månader. Eftersom det är tio personer inblandade kan det finnas behov av mer än en ritual.

Flera Goetia-demoner kan hjälpa till. En av de bästa demonerna för situationer som din är Dantalion. Denna demon kan förändra människors tankar och han kan också framkalla medkänsla, vänskap och kärlek.

Jag kallar på Dantalion när jag gör kärleksmagi för kunder. Dantalion har unika förmågor, eftersom denna demon till och med kan påverka döda människors tankar.

Dantalion kan till och med hjälpa till att tämja arga djur. Denna demon hjälper ett husdjur och djurägaren att älska varandra med stor passion.

 

 

 

 

Demonen Dantalion: Goetia

 

 

Demonen Dantalion är beskriven i Goetia och detta är hans sigill.

 

 

Dantalion är den 71sta demonen och han rankas som hertig. Han dyker upp i form av en man med många ansikten (alla mäns och kvinnors ansikten) och han har en bok i sin högra hand.

Dantalion kan lära dig alla konster och vetenskaper och han kommer också att avslöja för dig de hemliga tankar som varje person har.

Dantalion känner alla män och kvinnors tankar och han kan ändra dem som han önskar.

Denna demon kan framkalla känslor av kärlek. Slutligen, styr Dantalion 36 legioner av demoner.

Källa: Goetia

 

 

 

 


 

Problem, lösningar och energiinriktning:

tankens kraft

 

 

Du behöver inte delta i ritualer och syssla med magi för att förbättra din kontorsatmosfär. Fokusera inte på dina medarbetarnas dåliga egenskaper. Om du bara fokuserar på de dåliga egenskaperna kommer du att se ännu värre egenskaper.

Fokusera på de goda egenskaperna hos de människor som arbetar för dig. Håll ditt fokus på de goda egenskaperna så ser du ännu bättre egenskaper. När du övergår till ett bättre och mer harmoniskt känslomässigt tillstånd kommer dessa saker med tiden att hända:

bråkmakarna hittar ett nytt jobb och lämnar ditt företag

begåvade och fridfulla människor kommer att arbeta för dig

Detta beror på det faktum att vi lockar människor till oss med kraften av våra tankar. Vi får alltid en livssituation som matchar våra inre tankemönster och våra känslor.

Om du vill ha en bättre atmosfär på ditt kontor bör du först vårda dina känslor och sträva att uppnå emotionell balans. Sluta märka vad andra gör och hur de beter sig.

Lägg märke till bara bra beteende och bra händelser. Sprid din uppmärksamhet och ta bort den från saker och människor som inte behagar dig. Med tiden kommer du att bli en lycklig person och glada människor kommer att arbeta för dig.

Du kan hitta tilltalande tankar en efter en. Affirmationer kan också hjälpa dig att uppnå emotionell balans snabbare.

 

 

 


 

Problem, lösningar och energiinriktning:

justera atmosfären

 

 

Placeringen av möblerna på kontoret spelar en mycket viktig roll. Om vi ​​är obekväma blir vi irriterade. Kvinnor är mycket komplexa varelser jämfört med män.

En kvinna har sina naturliga hormonella cykler och hennes humör kan svänga då och då. Men naturligtvis har en man som dig inte tid att anpassa sig till dina kvinnliga medarbetares stämningar.

Försök att skapa en bekväm kontorsmiljö för din kontorspersonal. Ha mjuk avslappnande musik hela tiden för att koppla av de människor som börjar bråka med varandra.

Du kan också omorganisera deras arbetsuppgifter. Människor börjar bråka när:

de tycker att deras arbetsbelastning är väldigt tung (ge dem godis, socker, snacks och kakor)

de strävar efter prestige mer än efter glädje (spela musik för dem)

de drivs av hormoner (be dem artigt att träffa en läkare)

de tävlar med varandra (placera dem i separata rum)

de har för många privata problem (ge dem godis, socker, snacks och kakor)

Socker i maten känns väldigt bra och ger oss nöje. Erbjud dina kontorspersonal godis, socker, snacks och kakor mycket ofta. Detta kommer att hålla dem nöjda. Spela upplyftande musik hela tiden, eftersom musik läker dåligt humör.

Skapa en mycket avkopplande atmosfär på ditt kontor. Ta dig lite tid att observera när bråk inträffar och vad som utlöser friktioner. I vissa fall kommer det att finnas ett behov av att separera de människor som börjar slåss med varandra.

 

 

 


 

Min blogg

 

Här är min blogg.

Här är mina engelska sidor: Pitchblackcraft

 

 

Demonen Belial från Goetia: en av de bästa demonerna för ditt företag


 

 

 

 

 

 

 


 

Demonen Belial är beskriven i Goetia och detta är hans sigill.

 

 

Demonen Belial är en av de bästa Goetia-demonerna för en massiv expansion av ett företag. Men samarbete med denna Goetia-demon kommer att kräva strikt disciplin från dig.

När du kommer överens om en finansiell pakt med Lucifer och Belial kan dina affärsplattformar kollapsa. Det här är bra att veta. Det kan skapas ett enormt men tillfälligt kaos i ditt företag.

Detta beror på att Lucifer och Belial kommer att förstöra din gamla affärsplattform om plattformen saknar några väsentliga funktioner. Demonerna hjälper dig steg för steg och hjälper dig att bygga upp och utvidga ditt företag.

Belial tillåter dig inte att njuta av semestern och du kommer att bli ombedd att arbeta dag och natt. Det kommer inte att finnas tid för romantiska relationer, dejting, TV och andra aktiviteter.

Det tar 6 månader att bygga ryggraden på en massiv webbplats för ditt företag. Detta innebär att du kommer att ägna din tid åt dina affärsprojekt dag och natt.

Om du har kommit överens om en finansiell pakt med Belial, måste du strikt hålla dig till din pakt. Du kan inte delta i andra typer av företag eller arbeta med andra affärsprojekt på andra marknadsföringsplattformar.

Om du börjar samarbeta med någon annan och arbetar med andra projekt (som inte är en del av din pakt med Belial), förvänta dig Belials vrede över dig. Belial är en mycket stolt demon och han kan skapa ett fruktansvärt kaos för dig och äntligen förstöra dig.

Du måste följa planen för din finanspakt med Belial mycket strikt och Belial hjälper dig att expandera ditt företag. Demonen kommer att ha ansvaret för ditt företag och du bör alltid rådfråga Belial och rapportera till honom om ditt arbete.

Du kanske inte ser en inkomstökning under de två första åren trots ditt hårda arbete, men med tiden kommer du att märka betydande förändringar och goda tecken:

ökande statistik

täckning av ett mycket stort geografiskt område

nå länder med hög konsumtionskraft

Dessa är alla väldigt lovande tecken! Ditt företag expanderar i mycket hög hastighet. Fortsätt arbeta mycket hårt och följ din ekonomiska pakt med Lucifer och Belial.

Andra problem kommer att uppstå i samband med marknadsföring. Det är svårt att få tillgång till några mycket bra sociala medieplattformar och du kan behöva lösa detta problem i framtiden (genom att investera pengar).

Men vad händer om du har ett jobb från 07:00 till 17:00? Arbeta med ditt affärsprojekt på nätterna. Under vissa perioder sover jag bara 3 timmar varje natt.

Jag kan fortsätta så här i flera månader tills min kropp börjar gråta för mycket sömn.

 

 

 


 

Demonen Belial: Goetia

Belial distribuerar höga titlar och status, och han ger också goda demoniska tjänare. Denna demon ger dig välviljan av dina vänner och fiender.

Det är jätte viktigt att ge demonen Belial gåvor. Om du inte ger gåvor till Belial, kommer han att vilseleda och lura dig.

Källa: Goetia

 

 

 

 

Demonen Belial från Goetia:

be honom att hjälpa till

 

 

Ibland kommer du att ha några affärsrelaterade problem som kommer att dyka upp och få dig att oroa dig. Bli inte rädd eller avskräckt. Jag råder att lösa problem en efter en.

Be Belial hjälpa dig. Blekmedel är en mycket bra ingrediens för att neutralisera problem och hitta lösningar.

 

 

Magi med Belial för att hitta lösningar

 

 

Du kommer behöva:

ett vitt ljus (måla det med olivolja och rulla i kanel)

en glasburk med skruvlock

en liten bit papper, penna och sax

sigillen av Lucifer och Belial

gåvor för båda demonerna

 

 

 

 

Demonen Lucifer finns beskriven i Grimorium Verum och detta är hans sigill.

 

 

 

 

Kalla på Lucifer och Belial och förklara problemet. Skriv ner problemet på det lilla pappersstycket. Jag skrev så här: ”Jag har ett dåligt flöde i mitt arbete. Jag vet inte vilka demoner och vilka andar av de döda som kan hjälpa mig att arbeta snabbare.”

Hacka listan och lägg den i burken. Häll i blekmedel och stäng burken. Du hittar en lösning väldigt snabbt.

 

 

 

Död militärpersonal och demonen Agares började hjälpa mig. Dessa andar fick mig att arbeta väldigt snabbt. Jag kände de dödas andar fästa vid min högra armbåge och de rörde min högra hand.

Andarna av de döda omstrukturerade mina projekt. Men det var mycket stress och många andra problem uppstod. Varje gång ett stort problem hindrade mig från att fortsätta mitt arbete gjorde jag ritualer med blekmedel.

 

 

 

 


 

Demonen Belial och finansiella pakter:

slutsats

 

 

Du måste följa planen för din finanspakt med Belial mycket strikt och du måste behaga demonen genom att vara ödmjuk, respektfull och lydig.

Du får inte samarbeta med andra på andra marknadsföringsplattformar (de plattformar som inte nämns i din pakt).

Om du inte följer din ekonomiska pakt med Belial mycket strikt och börjar lyda demonen kommer han att förstöra dig.

Om problem uppstår, be Belial att hjälpa dig. Belial hjälper dig att hitta lösningar.

Du kan förvänta dig ett enormt kaos i ditt företag direkt efter att du har kommit överens om en finansiell pakt med Belial.

Du kan behöva investera lite pengar i dina affärsplattformar.

 

 

 

 


 

Min blogg

Här är min blogg.

Här är mina engelska sidor: Pitchblackcraft

 

 

 

Nekromantisk magi för att få ett banklån


 

 

 

 

 

 

 


 

Nekromantisk magi är mycket kraftfull och den kan hjälpa dig att få ett banklån.
Nekromantisk magi är mycket kraftfull och den kan hjälpa dig att få ett banklån.

 

 

 

Nekromantisk magi är så kraftfull! Min klient från USA bad mig göra en ritual för henne. Banken hade vägrat henne lånet och hon var väldigt ledsen.

Jag ville inte lova något till min klient. Jag sa till henne: “Jag kommer att göra en pakt på dina vägnar.” Jag gick till kyrkogården sent på kvällen (runt midnatt) för att be och ge offer till de dödas andar.

När jag var hemma, var det dags att kalla på demonerna och de dödas andar. Jag attackerade bokstavligen banken och skickade dem ett “dussin” döda andar tillsammans med tre demoner.

 

 

 

 


 

Kundens vittnesmål

 

 

 

Min klient fick lånet efter två veckor. Läs hennes vittnesmål nedan:

”Jag gjorde äntligen köpt huset! Jag är överlycklig just nu, inga ord, inga pengar av denna värld kan beskriva min lycka som jag upplever nu.

Många, många tack till dig Bonnie, din andar och demoner kan göra vad ingen kan göra. Återigen tack Bonnie, dina ritualer som du har gjort för mig är mycket hjälpsamma.

Au revoir Bonnie!”

Anonym från USA

Min klient vill vara anonym av uppenbara skäl, för om hon avslöjar sin sanna identitet kan hon komma i trubbel. Jag kan också få problem för att jag påverkade bank personalen, även om ingen kommer att kunna bevisa någonting.

Förutom detta känner jag mig trygg, eftersom jag bor utomlands. Mina kunder känner sig också trygga, eftersom vi är åtskilda av havet. Och jag är smart, min kommunikation är krypterad och skyddad av schweizisk integritetslag.

 

 

 


 

Nekromantisk magi:

finns det ett pris att betala?

 

 

 

Nekromantisk magi är så kraftfull! Och resultaten manifesterar sig snabbt.
Nekromantisk magi är så kraftfull! Och resultaten manifesterar sig snabbt.

 

 

 

Nekromantisk magi är väldigt kraftfull! Men det finns ett pris att betala. Andarna av de döda vill att jag ska komma ihåg dem, och de är runt mig hela tiden.

En häxa bildar personliga relationer med de dödas andar. Andarna blir häxans närmaste vänner, eftersom de har det tråkigt efter döden.

De som utövar nekromanti på allvar, kommer med tiden observera en rejäl viktminskning. Den andra skrämmande saken är frekventa skador som orsakas av de dödas andar, eftersom de vill matas med blod.

 

 

 


 

Mina orgier med de dödas andar

 

 

 

Nekromantisk magi involverar interaktionen mellan häxan och de dödas andar.
Nekromantisk magi involverar interaktionen mellan häxan och de dödas andar.

 

 

 

Det är möjligt att se den astrala dimensionen i klara drömmar (lucida drömmar). Jag ser de döda mycket ofta när jag är utanför kroppen. De döda har ingen förståelse av tiden och därför ser de väldigt unga ut.

De döda männen är faktiskt väldigt sexiga och attraktiva, välklädda och luktar trevligt. Detta gäller för de gravar jag interagerar med. Jag har till och med förförts till att flirta och kyssa de döda männen.

Mina astrala flygningar är väldigt tydliga till sin karaktär och jag vet inte ens att jag sover under mina drömmar. Allt är så verkligt i mina drömmar, precis som i verkliga livet. Ibland flyger jag ett mycket kort avstånd: bara till nästa rum och de döda väntar på mig.

Det är mycket viktigt att veta vilken typ av döda vi interagerar med, för vi kan hämta psykologiskt skräp från de döda. Du vill inte kyssa en alkoholist under dina astrala flygningar och sedan känna lusten att smaka alkohol.

Den enda obehagliga upplevelsen är att “landa” tillbaka i den fysiska kroppen. Detta är så obehagligt på grund av sömnförlamning.

Förra gången jag vaknade från mitt astralflyg sov jag med en död man i hans grav och en råtta åt min sko. Jag vaknade med ett skrik.

 

 

 

 


 

Nekromantisk magi: du behöver

 

 

 

Demonen Belial är beskriven i Goetia. Detta är hans sigill.

 

 

Bankens adress

Lånnummer

Adressen till den fastighet du vill köpa

jord från ett flertal gravar (jurist, banktjänsteman och familjegravar)

Beskriv problemet på en liten pappersbit: “Banken ger mig inte ett lån för att köpa huset med följande adress.”

sigillen av Lucifer, Belial och Surgat

oljor för sigillen: kanel och mynta

 

 

 

 

 

Detta är sigillet av demonen Surgat från Grimorium Verum.

 

 

 

 

en burk med skruvlock

klorin

sax

ett pulver för att lossa på bankens kassa

pulver som skapar förvirring och/ eller befallande pulver

ett te ljus

papperspengar

Ritualen görs nästan på morgonen och efter att du har varit på kyrkogården med gåvorna för andarna. Kalla på de dödas andar och på demonerna.

Lägg pengarna på ett litet papper. Detta papper ska innehålla bankens namn och adress. Pudra detta papper med jord från gravarna och pulver.

Tänd det lilla te-ljuset och placera ovanpå pappret med bankens namn och adress för att värma upp situationen. Hacka papperet med beskrivningen av situationen och släpp ner i glasburken. Häll i blekmedel. Det är klart.

 

 


 

Min blogg

Här är min blogg.

Här är mina engelska sidor: Pitchblackcraft

 

 

 

Demonen Lucifer och hur han kan hjälpa dig


 

 

 

 

 

 

 


 

Demonen Lucifer beskrivs i Grimorium Verum. Dessa är sigillen av demonerna Lucifer och Clauneck från Grimorium Verum.

 

 

 

Demonen Lucifer är min favoritdemon. Denna demons intelligens kommer att chockera dig när du börjar få vägledning från honom på flera språk samtidigt.

Lucifer är snabb, kraftfull och mycket smart. Han stöder dem som älskar honom lojalt. Hur öppnar du kommunikationslinjen med Lucifer? Han kommer igenom om du är i en pakt med demonen och har lovat honom något av värde som betalning.

Demonerna vill ha betalningen och av den anledningen kommer de att hjälpa dig att få ditt hjärtas begär. När du får det du vill, kommer de att få sin slutbetalning.

 

 

 

 


 

Demonen Lucifer:

en varning om pakter

 

 

 

Demonen Lucifer finns beskriven i Grimorium Verum och detta är hans sigill.

 

 

”När det gäller demoner finns det överlägsna demoner och underordnade demoner. Namnen på de överordnade demonerna ärr: Lucifer, Beelzebuth, Astaroth.

Det finns bara två typer av pakter, den formulerade och den tysta. Du kommer att känna till skillnaden mellan dessa två typer av pakter om du läser den här lilla boken.

Vet dock att det finns många slags demoner, vissa är av god natur och andra är onda. Det är när du gör en pakt med en demon och måste ge demonen något som tillhör dig, att du måste vara på din vakt. ”

Källa: Grimorium Verum

Denna varning är rättvis, eftersom den demon som du gör en pakt med får dig att betala den utlovade betalningen. Vem sa att demoner hjälper gratis? Ingenting är gratis i denna fysiska värld och även i den andliga världen.

 

 

 


 

Demonen Lucifer:

hur kan han hjälpa dig?

 

 

Pengar, pengar, pengar!!! Den här demon hjälper dig att utöka din intjäningspotential. Lucifer kommer visa dig vad du ska göra och vad du kan förbättra för att tjäna mer pengar.

Han kommer att lära dig de tekniska sakerna bakom marknadsföring, eftersom den här demonen är väldigt intelligent.

 

 

 

 


 

Demonen Lucifer: meddelanden i drömmar

 

 

 

Jag såg bilder och texter med instruktioner från Lucifer när jag drömde. Jag hörde demonens röst i mina drömmar också. Du kanske också kommer se bilder och höra hans röst i drömmar.

Rösten kan tala främmande språk och kan även visa dig främmande bokstäver (alfabetet) när du drömmer. I min dröm, pausade rösten och bad mig att översätta informationen till ett annat språk och ställa om bokstäverna.

När jag gjorde det som rösten bad mig att göra, plötsligt såg jag meningar. De var exakta instruktionerna för mig angående vad jag ska göra för att börja tjäna mycket mer pengar.

 

 

 

 


 

Demonen Lucifer:

dåliga sidor av pakter

 

 

Du måste vara dedikerad till ditt arbete och redo att arbeta över din normala kapacitet. Glöm 8 timmars sömn, demonen tillåter inte denna lyx. Han kommer att tvinga dig att arbeta mycket hårt.

Detta tillstånd kallas för besatthet med arbete, och demonerna gör oss besatta för att hjälpa oss att nå våra ekonomiska mål. Besattheten är inte så uppenbar under de första månaderna av pakten, men känns ordentligt efter ett år eller lite mer.

Pengarna börjar rulla in i stora mängder, och demonen får dig att arbeta ännu hårdare. Det betyder att andra aspekter av ditt liv bara kommer att falla bort. Det är väldigt bra om du är som jag och älskar frihet.

Men det kan bli en mardröm om du får problem i dina romantiska relationer, eftersom du inte kommer ha tid att sköta dina relationer. Det här är kanske en enda nackdel med att ingå pakten med Lucifer.

När kunder kommer till mig och vill att jag ska göra en pakt med Lucifer för deras räkning, ber jag dem att skriva en framställning (ett litet brev) till Lucifer.

När jag kollar framställningen (oftast från män) får jag veta att de jagar två kaniner: sex, massor av sex och pengar, massor av pengar.

Detta tillvägagångssätt kommer att få pakten att misslyckas. Du kan inte jaga två kaniner samtidigt. Du måste välja: pengar eller kärlek och sex, men inte båda.

Du behöver inte distraheras i form av dysfunktionella relationer och depressioner efter att kärleken har gått fel.

 

 

 

 


 

Självmakt och känslan av glädje

 

 

 

En pakt med Lucifer är en mycket fördelaktig sak. Denna demon har enorma krafter och tränger in i det undermedvetna. Arbetet med att avlägsna gamla övertygelser om pengar går snabbare med Lucifer när du är i en pakt med honom.

Demonen har sin egen agenda och vill ha sin betalning. Av denna anledning kommer han att tömma ditt undermedvetna och rensa det från gammal barndomskonditionering.

Lucifer kommer att ersätta ditt gamla fattigdomstänkande med tankar om harmoni och överflöd. Lucifer är den bästa demonen för alla, eftersom han lär ut motståndskraft, självkärlek, självrespekt, disciplin i arbetet och hjälper till att uppnå ekonomiska mål.

Nedan erbjuder jag dig en timmes ekonomisk hjärntvätt. Detta spår hjälper dig att släppa din barndomskonditionering. Med Lucifer finns det inga gränser! Denna demon hjälper dig att tjäna mycket pengar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Min blogg

 

Här är min blogg.

Här är mina engelska sidor: Pitchblackcraft

 

 

 

Demonen Bune från Goetia – ett vittnesmål om magi med Bune


 

 

 

 

 

 

 


 

Demonen Bune är beskriven i Goetia och detta är hans sigill.

 

 

Bune eller ibland även kallat för Bime, är Goetias 26te demon. Han rankas som Hertig. Bune uppenbarar sig i form av en drake med tre huvuden. Hans första huvud är av en hund, det andra är av ett sagodjur, och det tredje huvudet är av en man.

Bune talar med en hög och lugn röst. Denna demon förflyttar de dödas själar  och även samlar dem tillsammans med sina demoner på gravarna.

Bune gör människor rika och kloka. Han är pålitlig och ger sanna svar på dina frågor. Demonen Bune befaller 30 legioner demoner.

Källa: Goetia

Kundens berättelse

 

 

 

Jag skrev min “Bune Story” och jag hoppas att det kan hjälpa andra att kontakta Bune. Jag började göra penningmagi med demonen Bune när jag fortfarande hade mitt gamla jobb kvar, det är ungefär 10 månader sedan nu.

Inom dessa månader kunde jag bygga ett intensivt förhållande med demonen Bune. Jag var inte nöjd med mitt liv eftersom mitt jobb tog ungefär tio timmar av min tid dagligen och lönen var riktigt dålig.

Jag drömde om att starta mitt eget företag, men jag visste inte vad det borde vara och hur jag skulle göra det. Jag stötte på en intressant affärsmodell (online) och så började jag skapa min egen webbplats medan jag fortfarande jobbade med mitt gamla jobb.

I vissa forum har jag läst om Bune och hur alla älskar honom (henne). Jag bestämde mig för att ta kontakt med Bune och bad om hjälp för mitt nya företag.

Jag gjorde en ritual (som jag hade från Luciferas Youtube kanal) och kallade på Bune.

 

 

 

 

 

Jag visste inte om ritualen funkade eller inte och jag var skeptisk, men jag hade en känsla av att något ”nytt” skulle börja. Vår webbshop (jag hade en partner för mitt nya företag som också var min vän) började sälja ungefär 7 dagar efter ritualen.

Jag bad Bune om en hög inkomst och efter mindre än en månad uppnåddes detta resultat. Pengarna slutade inte komma in.

Vid denna tidpunkt visste jag att Bune hjälpte mig och att jag var tvungen att kontakta honom (henne) igen eftersom jag var mycket tacksam. Jag kunde avsluta mitt gamla jobb och jobba nu själv.

Det fanns några hinder på vägen till framgång och det kommer alltid att finnas sådana situationer. Jag kontaktade Bune 2-3 gånger per månad och ibland mediterade jag bara på hans sigill.

Jag har alltid lagt några gåvor som alkohol, tobak / cannabis, kaffe, färskt bröd, apelsiner på altaret. Bune svarade mycket bra på dessa erbjudanden.

En gång såg jag Bune i en vision som en vacker, egyptisk kvinna. Det är därför jag fortsätter att säga “henne”. Hon sa till mig: “Jag kommer att visa dig vägen, men du måste gå själv”.

Några saker jag märkte om Bunes beteende:

– Bune visade mig sätt att hantera saker och situatiner, och hur man INTE ska hantera saker. Om jag gjorde något fel visade Bune rätt sätt att göra det.

Bune vill att du ska LÄRA, hon kommer inte att göra jobbet åt dig, men om du är villig att lära dig, kommer hon att visa dig de snabbaste och bästa sätten att nå ditt mål på kortast möjliga tid.

– Jag var tvungen att specificera mina “önskningar” så långt jag kunde. Bune fungerade bäst för mig om jag visste exakt vad jag vill att det ska hända i mitt projekt.

– Bune kan hjälpa till om hinder uppstår. Till exempel hade jag en gång problem med min bank. De sa att de har satt en gräns för mitt konto och det tas bort om 90 dagar.

Jag kontaktade Bune och två dagar senare tog banken bort alla gränser från kontot. – Magin fungerade bäst om jag upprepade orden om och om igen och visualiserade samtidigt.

Sammanfattningsvis är Bune en mycket omtänksam demon. Han (Hon) bryr sig om dig eftersom hon vill att du ska lära dig och bli klok. Hon har aldrig svikit mig och hon kommer att vara där för dig i svåra tider.

Silita

 

 

 


 

Min blogg

 

Här är min blogg.

Här är mina engelska sidor: Pitchblackcraft

 

 

 

Finansiella pakter med Lucifer och hans demoner: frågor, svar och information om altar gåvor


 

 

 

 

 

 

 


 

Finansiella pakter med Lucifer och hans demoner är de mest populära typerna av penningmagi.

 

 

Finansiella pakter med Lucifer och hans demoner är den mest populära typen av magi. Det här inlägget kommer att besvara många av dina frågor:

är penningmagi med demonen Bune från Goetia bättre lämpad för mig?

orsakar penningmagi och finansiella pakter med demoner mardrömmar?

vilka är några säkra tecken på att min finansiella pakt med Lucifer har accepterats?

eller är en finansiell pakt med Lucifer och hans demoner (med löptiden 5 år) ett bättre alternativ för mig?

hur ska jag ge gåvor till demonerna som är involverade i min finansiella pakt?

ska jag ge gåvor varje fullmåne och under 5 år?

ska jag sluta ge demonerna gåvor om jag inte ser några resultat inom 6 månader?

vilken finansiell pakt ska jag välja: en pakt med Lucifer, Lucifuge Rofocale och Mephistophilis eller en pakt med Lucifer och Belial?

 

 

 

 


 

Finansiella pakter med Lucifer och hans demoner:

penningmagi med demonen Bune

 

 

 

Demonen Bune är beskriven i Goetia och detta är hans sigill.

 

 

 

Bune eller ibland även kallat för Bime, är Goetias 26te demon. Han rankas som Hertig. Bune uppenbarar sig i form av en drake med tre huvuden. Hans första huvud är av en hund, det andra är av ett sagodjur, och det tredje huvudet är av en man.

Bune talar med en hög och lugn röst. Denna demon förflyttar de dödas själar  och även samlar dem tillsammans med sina demoner på gravarna.

Bune gör människor rika och kloka. Han är pålitlig och ger sanna svar på dina frågor. Demonen Bune befaller 30 legioner demoner.

Källa: Goetia

 

 

 

 

Penningmagi med demonen Bune löper under en begränsad tid: högst ett år. Bune är en mycket bra demon och han är mycket hjälpsam. Om du inte har någon aning om hur du ska tjäna pengar kan Bune hjälpa dig att se de möjligheter du har just nu.

Naturligtvis bör du vara utrustad med några professionella färdigheter till att börja med. Bune kan hjälpa dig genom att ge dig flera idéer:

att bygga upp din egen webbplats och börja locka kunder till dig

att ordna en gateway för de inkommande betalningarna

att designa din logotyp och grafiken för dina affärsplattformar

Pengarna kommer kanske inte i stora mängder i detta skede, men du kommer att vara på väg mot att skapa ett företag för dig själv. Om du redan har en etablerad verksamhet och hundratals kunder, är en finansiell pakt med Lucifer, Lucifuge Rofocale och Mephistophilis mer lämpad för dig än penningmagi med Bune.

Varför? Lucifer, Lucifuge Rofocale och Mephistophilis är kraftfullare än Bune och dragningskraften av pakten kommer att vara enorm. Den första effekten av pakten är en känsla av en besatthet av arbete.

Med tiden blir besattheten av arbete galen. Men vad är några säkra tecken på att din finansiella pakt med Lucifer har accepterats? I vissa fall skapar demonerna ett tillfälligt kaos i klientens verksamhet.

Kaoset är ett tecken på att din pakt har accepterats och att demonerna vill göra förändringar i ditt företag. Förändringen är en katalysator för tillväxt och expansion av ditt företag.

Men nackdelen med regelbundna penningmagi och finansiella pakter med demoner är en galen besatthet av arbete. Du kommer inte att ha tid att träffa kärlekspartners och ditt kärleksliv kan också kollapsa.

Varför kan ditt kärleksliv kollapsa? Du kommer inte ha tid att hantera din relation. Om din relation inte fungerar kommer du att förvisa din partner från ditt liv och fokusera på att växa ditt företag.

Ryssarna skämtar att du inte kan ha mycket pengar och mycket kärlek i livet. De säger att du måste välja: massor av pengar eller massor av kärlek. När du ber mig att göra penningmagi med Bune för dig, behöver du inte ge några gåvor till Bune.

Gåvor ges till Bune under tillfället när penningmagi görs. Om du utövar magi själv och planerar att göra penningmagi med Bune, kan du titta på nedanstående video om ritual gåvor för Bune.

 

 


 

Finansiella pakter med Lucifer och hans demoner:

orsakar penningmagi och finansiella pakter mardrömmar?

 

 

Orsakar penningmagi och finansiella pakter mardrömmar? Jag hade bara en klient av hundratals klienter som klagade över att han upplevde mardrömmar efter att jag gjorde penningmagi med Bune för honom.

Hans tillstånd berodde på hans känsliga undermedvetna sinne och svaga nervsystem. Vanligtvis kommer penningmagi med Bune eller någon annan typ av magi med någon annan demon inte att orsaka mardrömmar.

Jag ingår ofta pakter med flera demoner och flera spöken för mig själv (3 demoner och 2 spöken). Jag upplever inga dåliga biverkningar som mardrömmar och skrämmande lucida drömmar.

Men i början av min ockulta praxis upplevde jag mycket skrämmande astrala resor till olika dimensioner. Under mina astrala resor testade demonerna mig, drog mig ur min kropp, fick mig att flyga i luften, dödade mig, reanimerade mig och initierade mig i deras cirkel.

Mina skrämmande astrala resor var ett resultat av min barndomstrauma och dess läkning och var kopplade till berg av skräp i mitt undermedvetna. Min barndomstrauma läktes under min exponering för den otäcka demoniska behandlingen.

 

 

 

 


 

Finansiella pakter med Lucifer och hans demoner:

vilka är några säkra tecken på att min finansiella pakt med Lucifer har accepterats?

 

 

 

Demonen Lucifer finns beskriven i Grimorium Verum och detta är hans sigill.

 

 

Vanligtvis är det första tecknet på en pågående pakt en känsla av rastlöshet, minskad aptit och en galen besatthet av arbetsuppgifter. Denna typ av galna besatthet kan drabba klienten under följande dagar.

De financiella pakterna som jag gjorde för mig själv med flera demoner och flera spöken har aldrig skapat något chockerande obehagligt kaos i mitt liv. Men några av mina kunder har upplevt en kaotisk situation i sin verksamhet efter att jag ingick financiella pakter med Lucifer och hans demoner för dem.

Mina kunder hade just börjat sin verksamhet och bad demonerna att hjälpa dem att expandera och förvandla verksamheten till en sexsiffrig verksamhet.

Strax efter att jag ingick financiella pakter med demonerna för sådana kunder, drömde de om att de skulle äga privata jetflyg och vara på lyxiga semester.

Efter en månad befann sig verksamheten i ett tillfälligt kaotiskt tillstånd, eftersom demonerna började förändra verksamheten till det bättre. Klienterna hade högar av arbetsuppgifter att göra och blev tvungna till och med anställa folk.

Den galna besattheten med arbetet och kaoset är säkra tecken på att demonerna har accepterat din financiella pakt. Jag vill säga att inte alla typer av företag har potentialen att bli sexsiffriga företag.

Det måste finnas en enorm efterfråga på dina produkter och tjänster, och verksamheten bör drivas på en global internationell skala. Du måste också praktisera sex siffriga affirmationer och kreativ visualisering varje dag.

Det finns inget utrymme för dysfunktionella relationer, små barn, husdjur, TV, nattklubbar och vänskap som inte är relaterade till ditt företag.

 

 

 

 

 


 

Finansiella pakter med Lucifer och hans demoner:

är en finansiell pakt med Lucifer och hans demoner för mig?

 

 

Mina financiella pakter med Lucifer och hans demoner är 5 åriga. En pakt är för dig om:

du har ett företag och har redan kunder (en pakt med Lucifer, Lucifuge Rofocale och Mephistophilis är för dig)

om du vill starta ett företag och ha en realistisk handlingsplan (en pakt med Lucifer, Lucifuge Rofocale och Mephistophilis är för dig)

om du är anställd och vill ha en lönehöjning och mer ansvar (en pakt med Lucifer och Belial är för dig)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En kund ville starta ett nytt företag och han hade en dröm. Men hans typ av verksamhet krävde ett enormt banklån (flera hundra miljoner dollar). Jag frågade klienten: “Har du pengar för banklånet?” Svaret var: “Nej”.

Du förstår, kundens dröm var orealistisk. Även om jag skulle ingå en finansiell pakt för den här klienten, tvivlar jag på att han skulle kunna tjäna flera hundra miljoner dollar under fem år för sina investeringar i sin verksamhet.

Dina affärsplaner måste vara realistiska. Demonerna ger dig ett banklån om du har tillräckligt med besparingar på ditt bankkonto.

Ibland kan banken vägra ett lån, även om du har pengar på ditt bankkonto. I sådana fall kan en pakt med Lucifer och hans demoner hjälpa dig att få lånet.

En pakt kan inte hjälpa till att skapa fler jobb under en finanskris. Om de flesta flygbolag har stängts av på grund av Corona-krisen och du är anställd, kan en pakt inte hjälpa dig att behålla ditt jobb. En pakt kan hjälpa dig att överleva ekonomiskt.

 

 

 

 


 

Finansiella pakter med Lucifer och hans demoner:

hur ska jag ge gåvor till demonerna som är involverade i min finansiella pakt?

 

 

 

Detta är mitt altare. Jag ger gåvor till Lucifer och Belial enligt kundens önskemål.
Detta är mitt altare. Jag ger gåvor till Lucifer och Belial enligt kundens önskemål.

 

 

 

Du måste ordna ett litet altare i ditt hem. Skriv ut sigillen av Lucifer, Lucifuge Rofocale och Mephistophilis, och placera dem på ditt altare. Gåvor ges till demonerna under varje fullmåne.

Titta på varje demonisk sigill under 3 till 5 minuter och kalla demonerna (mentalt om du vill) mot ditt altare. Du kan säga något sådant till demonerna:

”Jag har ingått en finansiell pakt med er tre, eftersom jag behöver er hjälp. Fortsätt att hjälpa mig att utveckla mitt företagande. Snälla, vägled mig och ge mig era råd varje dag.

Jag vill ge er dessa gåvor, eftersom jag vill tacka er för er hjälp.”

Lämna gåvorna på altaret under 4 eller 5 timmar eller över natten. Senare kan gåvorna slängas i papperskorgen eller ges till fåglarna. Du kan också äta upp gåvorna (maten). Jag äter upp maten.

Maten ges till varje demon som är involverad i din pakt, men samma altare används för att ge gåvor av mat till varje demon. Anta att det är tre demoner som är involverade i din finansiella pakt. Du kan erbjuda:

3 glas vin

3 glas juice

3 burkar öl

3 tallrikar med mat

tobak för alla 3 demonerna

guld, silver och pengar för alla tre demonerna

Ska du ge gåvor av mat till demonerna under varje fullmåne och under 5 år? Ja! Ska du sluta ge gåvor av mat till demonerna om du inte ser några resultat inom 6 månader?

Du kommer inte att se något stort inflöde av pengar efter 6 månader (det är för kort tid). Jag föreslår att du observerar ditt företag, din inkomst och hur det växer (använd excel och gör diagram) och de affärsprojekt du är involverad i.

Demonerna kommer inspirera dig till att utvidga ditt företag hela tiden. Detta kan resultera i olika saker:

flera webbplatser på olika språk (expanderar globalt)

flera onlinebutiker (olika produkter)

hundratals inlägg på flera språk (expanderar globalt)

ny grafik för dina inlägg (bättre marknadsföring)

minst hundra videor

nya affärskontakter

en ny typ av klienter

nya tjänster

nya priser

Om du har en säsongsbetonad verksamhet kommer du att veta att du tjänar mycket under en viss säsong och efter det är din inkomst platt. Så 6 månader räcker inte för att komma fram till vetskapen om vad som händer med ditt företag.

 

 

 

 


 

Finansiella pakter med Lucifer och hans demoner:

vilken pakt är för dig?

 

 

 

Demonen Belial är beskriven i Goetia och detta är hans sigill.

 

 

Vilken finansiell pakt ska du välja: en pakt med Lucifer, Lucifuge Rofocale och Mephistophilis eller en pakt med Lucifer och Belial? Jag beskriver dessa två olika pakter på sidan om pakter med Lucifer.

Varaktigheten på alla mina finansiella pakter med Lucifer och hans demoner är 5 år. En finansiell pakt är för dig om:

du har ett företag och har redan kunder (en pakt med Lucifer, Lucifuge Rofocale och Mephistophilis är för dig)

om du vill starta ett företag och har en realistisk handlingsplan (en pakt med Lucifer, Lucifuge Rofocale och Mephistophilis är för dig)

om du redan är etablerad i ditt företag, men vill ha en tillfredsställande inkomst som 50000 SEK / månad (en pakt med Lucifer och Belial är för dig)

om du är anställd och vill ha en lönehöjning och mer ansvar (en pakt med Lucifer och Belial är för dig)


Min blogg

 

Här är min blogg.

Här är mina engelska sidor: Pitchblackcraft

 

 

Demonen Clauneck från Grimorium Verum och hur han kan hjälpa dig


 

 

 

 

 

 

 


 

Dessa är de två sigillen av demonen Clauneck från Grimorium Verum.

 

 

 

Demonen Clauneck beskrivs i Grimorium Verum. Nedan hittar du användbar information och även mina tips när det gäller penningmagi med Clauneck.

 

 

 

 


 

Demonen Clauneck: Grimorium Verum

 

 

 

“Clauneck har makt över rikedomar och han kan hjälpa dig att hitta skatter (som berikar dig). Han kan ge stora rikedomar till den som ingår en pakt med honom, eftersom han är mycket älskad av Lucifer. Det är han som får pengarna att hittas.”

Källa: Grimorium Verum

 

 

 

 


 

En pakt med Lucifer

 

 

Det finns ingen anledning att ingå en pakt eller en affärsavtal med Clauneck, men det är viktigt att göra en affärsavtal med Lucifer, eftersom Clauneck är underordnad Lucifer.

Jag har ingått flera pakter med Lucifer, Lucifuge Rofocale och Mephistophilis. Jag kan inte avslöja vilken typ av överenskommelse jag har med Lucifer, men jag betalar ett enormt pris för hans hjälp och stöd (de flesta är ovilliga att göra teckna sådana pakter).

Jag granskar min pakt med Lucifer varje år och jag kan förnya mitt avtal med honom varje år. Pakter med Lucifer är en mycket allvarlig fråga och bör tänkas igenom på allvar.

 

 

 

 


 

Sätt dina ekonomiska mål

 

 

 

Sätt dina ekonomiska mål mycket tydligt. Bestäm en realistisk summa pengar som du vill tjäna varje månad. Sedan gör regelbundna ritualer med Clauneck. Efter ett år eller lite längre fram blir dina mål verklighet.

Om du inte ser några resultat måste du undersöka:

vart sitter du fast och varför?

om du arbetar hårt eller inte (du bör arbeta hårt)

finns det mycket konkurrens eller inte?

gör du rätt saker eller inte?

vill du inte bli framgångsrik?

Om du har svarat NEJ, jag vill inte, fråga dig själv: varför? är du rädd kanske?

gör du det som du älskar att göra eller inte?

vad är dina övertygelser om pengar?

vilka är dina tankar om pengar?

har du försökt omprogrammera ditt undermedvetna med affirmationer?

vad är dina dominerande tankar just nu?

 

 

 

 


 

Demonen Clauneck och penningmagi med klorin

 

 

Jag har upptäckt att penningmagi med klorin med deltagandet av Clauneck är mycket effektiv, men jag var tvungen att arbeta mycket hårt. Jag sa helt enkelt till Clauneck att jag hade ett mål: att tjäna en viss jätte stor summa varje månad.

Dock kom inte möjligheterna på en gång. Jag fick vänta ett år, men när möjligheten kom, ökade stressen jätte mycket och inkomsten också. Det var också så att jag var rädd att bli helt oberoende av en man och tjäna mycket mer än en man.

Sedan skrev jag på en liten bit papper det, som jag fruktade eller det som för närvarande hände (och det jag inte gillade). Jag gjorde magi med klorin och bad Clauneck att hjälpa mig att öka på min inkomst.

Efter ett år av regelbundna ritualer ökade min inkomst så mycket, och jag insåg med en chock att magi med demoner inte är ett skämt. Det är allvarliga grejer. Och jag betalar fortfarande ett mycket högt pris till Lucifer, jag håller min del av vår pakt.

Så, pakter och ritualer med demoner är mycket allvarliga grejer. Nedan bifogar jag en video om Clauneck och penningmagi med klorin. Magin tillämpas för att vända på en dålig ekonomisk.

Magin kan användas för att öka på din inkomst ännu mer (när det går bra, men du vill ha ännu mer pengar).

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Demonen Clauneck: den bästa tiden för magi

 

 

 

Enligt Grimorium Verum kommer alla demoner från Klifan av Golab (Geburah). Denna plats styrs av planeten Mars.
Enligt Grimorium Verum kommer alla demoner från Klifan av Golab (Geburah). Denna plats styrs av planeten Mars.

 

 

Den bästa dagen för att kalla på alla demonerna från Grimorium Verum är en tisdag, men jag kallar dessa demoner också på andra dagar (på grund av brist på tid).

Jag använder också motsvarigheter av Geburah även för Golab:

Styrande planet: Mars

Dag: tisdag

Astrologisk timme: Mars

Altardukfärg: röd

Stearinljus (färg): rött, svart eller vitt (använd vita ljus om du inte kan få tag i röda eller svarta ljus)

Antal i magi: 5 (till exempel 5 ljus)

Metall: järn (använd en hammare eller stålmynt, eftersom stål innehåller järn)

Ört / växt: tobak

Gör klorinmagi med Clauneck en eller två gånger per månad under fullmånen och när månen krymper i storlek. Gör sådana ritualer regelbundet och tills du når ditt ekonomiska mål.

Fördubbla sedan målet (summan av pengar) du vill tjäna. Gör klorinmagi igen. Så, som du förstår nu, kommer en enda pakt med Clauneck inte att göra dig rik.

 

 

 

 


 

Min blogg

Här är min blogg.

Här är mina engelska sidor: Pitchblackcraft

 

 

Penningmagi och Feng Shui: börja manifestera pengar


 

 

 

 

 

 

 


 

Penningmagi är ett mycket populärt ämne. Demonen Bune kan hjälpa dig med ditt företagande. 

 

 

 

Penningmagi är ett mycket hett ämne i dagens värld. I det här inlägget kommer jag att beskriva de metoder jag använde för att manifestera pengar.

Därför kommer det här inlägget att innehålla mycket information. Förutom att utöva magi, utövar jag Feng Shui och förstärker mina ansträngningar med dagliga affirmationer.

Om du vill att pengarna ska rinna till dig måste du börja omprogrammera ditt undermedvetna med affirmationer. Nedan erbjuder jag dig en timmes lång band med affirmationer för att manifestera pengar (som kommer via ett jobb eller via eget företag).

Lyssna på dessa affirmationer varje kväll innan du lägger dig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Penningmagi och Feng Shui:

den kraftfullaste demonen, Lucifer

 

 

Så låt oss börja med att prata lite om den mest kraftfulla demonen som kan hjälpa dig med företagandet. Denna demon är Lucifer, även kallad för Djävulen, och han kan göra dig riktigt rik om du gör ett offer av något mycket värdefullt.

 

 

Demonen Lucifer finns beskriven i Grimorium Verum och detta är hans sigill.

 

 

Jag kan inte avslöja vilken typ av upoffring jag gjorde till Lucifer och andra två demoner, men de flesta människor kommer aldrig att offra sådana värdefulla saker till demoner.

Observera att jag inte offrade djur, mina husdjur, andra människor eller bebisar, mitt liv eller min själ till Lucifer och två andra demoner. Efter att jag hade ingått pakten med Lucifer, Lucifuge Rofocale och Mephistophilis, och upoffringen gärna accepterades av demonerna, började pengarna dyka upp hela tiden.

 

 

 

 


 

Penningmagi och Feng Shui:

Grimoirium Verum, en varning om pakter

 

 

 

Dessa är sigillen av demonerna Lucifer och Clauneck från Grimorium Verum.

 

 

 

”I den första delen av Grimoirium Verum finns olika sigill och instruktioner för att kalla på Djävulen och hans demoner, för att få dem att komma och ta med allt du ber dem att ta med.

Dessa slags varelser ger ingenting för ingenting. Demoner ger dig inte sina tjänster gratis. De vill alltid ha en viss betalning. Demonerna tjänar bara sina intima vänner.

Det finns två slags pakter: tyst (en tyst pakt) och den uppenbara (formulerade pakten). Det finns olika typer av demoner: vissa är bra och andra är dåliga. När du ingår en pakt och måste ge något till demonerna (något som tillhör dig), måste du vara försiktig.”

Källa: Grimoirium Verum

 

 

 

 


 

Penningmagi och Feng Shui:

Vad vill demonerna ha som betalning?

 

 

Vad ska du erbjuda Lucifer som betalning för hans hjälp? Du kan lova regelbundna gåvor till Lucifer. Men observera att de gåvor du ger till Lucifer måste vara riktigt lyxiga och efter hans smak.

Jag hörde också att om du offrar döda djur, kommer demonerna gärna att ta emot sådana gåvor och de är mer villiga att hjälpa dig. Men jag kan inte offra döda djur, eftersom jag är involverad i andra pakter med andra demoner: jag förväntas skydda och läka djur.

Folk har frågat mig:

“Kommer demonerna att gå med på att hjälpa mig att bli rik om jag ger upp mitt beroende som betalning för deras tjänster?”

Jag sa:

“Jag vet verkligen inte.”

Tänk så här: skulle du hjälpa mig om jag bad dig göra mig en tjänst under förutsättning att jag slutar röka? Nej. Men vad händer om jag lovade dig läcker mat, tobak av lyxig kvalitet, champagne och brända pengar? De brända pengarna är ett offer.

Du skulle få betalt varje fullmåne. Skulle du hjälpa mig om du var en demon? Ja.

 

 

 

 


 

Penningmagi och Feng Shui:

Demonen Bune, han kan göra dig rik

 

 

 

Demonen Bune beskrivs i Goetia och detta är hans sigill.

 

 

 

Bune eller ibland även kallat för Bime, är Goetias 26te demon. Han rankas som Hertig. Bune uppenbarar sig i form av en drake med tre huvuden. Hans första huvud är av en hund, det andra är av ett sagodjur, och det tredje huvudet är av en man.

Bune talar med en hög och lugn röst. Denna demon förflyttar de dödas själar  och även samlar dem tillsammans med sina demoner på gravarna.

Bune gör människor rika och kloka. Han är pålitlig och ger sanna svar på dina frågor. Demonen Bune befaller 30 legioner demoner.

Källa: Goetia

 

 

 

Penningmagi och Feng Shui:

Demonen Bune & nekromanti

 

 

Bune kan öppna upp en inkomstkälla för dig. Denna demon kan hjälpa dig att bli rikare än du är idag om du gör penningmagi och arbetar hårt. Bune kommer visa dig möjligheter i livet.

Bune är också en demon av nekromanti och han kan hjälpa dig med nekromantisk magi. Denna demon och även demonen Murmur lär ut nekromanti och de kan introducera dig till lämpliga kontakter bland de döda.

Demonen Bune kan också hjälpa dig att lyfta upp dimman av ekonomiska förbannelser. Nedan erbjuder jag dig en video som visar dig hur du kan bli av med finansiella förbannelser.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Penningmagi och Feng Shui:

Demonen Clauneck från Grimorium Verum

 

 

Dessa är de två sigillen av demonen Clauneck från Grimorium Verum.

 

 

 

Demon Clauneck penetrerar ditt undermedvetna och tvingar dig att arbeta mycket hårt och på ett tvångsmässigt sätt. Jag hade hoppat över 8 timmars sömn under många dagar i rad tills jag var nära en kollaps.

Min besatthet av mitt arbete var galen. Du kan göra penningmagi med klorin när du kallar på Clauneck och denna magi beskrivs i mitt inlägg: Demonen Clauneck från Grimorium Verum och hur han kan hjälpa dig.

 

 

 

 


 

Penningmagi och Feng Shui:

Arbatel De magia veterum

 

 

Penningmagi med de Olympiska Gudarna som beskrivs i Arbatel är också mycket bra. Det finns flera andar i Arbatel och de specialiserar sig inom finansiell magi.

Dessa andar är:

Bethor

 

 

Den Olympiska Guden Bethor är beskriven i Arbatel De magia veterum och detta är hans sigill.

 

 

”Bethor är ansvarig för alla saker som har en koppling till planeten Jupiter. Han kan höja dig till mycket höga värdigheter och positioner, och hjälper till att öka intäkterna.

Bethor förenar Luftens andar på ett sådant sätt att de ger riktiga svar på era krav: de transporterar ädelstenar från plats till plats och de ger också kunskap om naturliga botemedel och mediciner och deras effekter på hälsan.

Bethor ger mycket bra magiska tjänare och han kan förlänga ditt liv upp till 700 år om det är Guds vilja.”

Källa: Arbatel De magia veterum

 

 

 

 

Och

 

 

Detta är sigillet av Och från Arbatel De magia veterum.

 

 

 

“Den Olympiske Guden Och är Solens ande och han ansvarar för alla ting som är kopplade till Solen. Han kan förlänga mänskligt liv upp till 600 år och han kan också lära häxan sådan magi som resulterar i perfekt hälsa.

Guden Och gör människor kloka och han undervisar också inom medicin. Anden Och ger mycket bra magiska tjänare och han gör människor framgångsrika och rika.”

Källa: Arbatel De magia veterum

 

 

 

Aratron

 

 

Detta är sigillet av Aratron från Arbatel De magia veterum.

 

 

 

“Den Olympiske Guden Aratron är ansvarig för de livsfrågor som är kopplade till planeten Saturnus. Han kan omvandla alla saker till en sten mycket snabbt, antingen djur eller växt, och behålla samma föremål för sikten.

Aratron kan hjälpa dig att skaffa saker av mer värde för dina pengar. Han kan förstöra ett företag eller göra ett företag mycket framgångsrikt och välmående.

Aratron ger också mycket bra magiska tjänare och han undervisar också inom magi. Han kan skydda dig från dina fiender genom att göra dig osynlig. Aratron kan också hjälpa till att bli gravid och han ger ett långt liv.”

Källa: Arbatel De magia veterum

 

 

 


 

Feng Shui

 

 

 

Feng Shui och dess tillämpning med avseende på finanser är ett brett ämne. Detta är baguakartan över ditt hem.
Feng Shui och dess tillämpning med avseende på finanser är ett brett ämne. Detta är baguakartan över ditt hem.

 

 

 

Jag utövar också Feng Shui. Följ länken för att läsa mitt inlägg om Feng Shui för rikedom. Du kan kombinera penningmagi, dagliga affirmationer och Feng Shui för att förbättra din inkomst.

Våra hem är astrala kartor över våra liv. Det vi ser runt omkring oss i våra hem är vad vi skapar i våra liv. Feng Shui är symbolernas undermedvetna språk.

 

 

 

Feng Shui: symbolernas undermedvetna betydelse

 

 

Vårt undermedvetna är alldeles för smart och märker allt vi ser och tänker. När vi ser smuts och oreda i våra hem, drar det undermedvetna omedelbart snabba slutsatser:

“Oreda och smuts är lika med hinder, och det är därför jag kommer att skapa problem och hinder för dig!”

Det första steget mot framgång i livet är att bli av med smuts och röran, och också att städa hemmet. Efter detta kan du börja undersöka utformningen av de olika baguasektorerna och börja omstrukturera ditt hem.

 

 

 

 


 

Min blogg

 

Här är min blogg.

Här är mina engelska sidor: Pitchblackcraft