Markiserna av Goetia och hur de kan hjälpa dig


 

 

 

 

 


 

Markiserna av Goetia kommer från skalet av Yesod. Skalet av Yesod är Gamaliel och det styrs av planeten Månen.
Markiserna av Goetia kommer från skalet av Yesod. Skalet av Yesod är Gamaliel och det styrs av planeten Månen.

 

 

Markiserna av Goetia kommer från skalet av Yesod. Skalet av Yesod är Gamaliel och det styrs av planeten Månen. I min magi med Markiserna av Goetia använder jag motsvarigheter av Yesod:

Styrande planet: Månen

Dag: måndag

Astrologisk timme: Månen

Sigill av papper: lila

Stearinljus: silver eller lila

Metall: silver

Antal (nummer i magi): 9

Halvädelsten: bergskristall

Den bästa dagen för magi med Markiserna av Goetia är måndag. Finjustera din magi genom att göra den under Månens astrologiska timme.

 

 

 


 

Samigina

 

 

Demonen Samigina är beskriven i Goetia och detta är hans sigill.

 

 

 

Gamigin (Samigina) är en Markis, och han ses i form av en liten häst. När han tar på sig människans form, talar han med en hes röst.

Han pratar om liberala vetenskaper. Samigina kan hämta själarna av de döda som har dött i synden och befinner sig i helvetet.

Med hjälp av Samigina hittar de döda till din ritual cirkel och börjar svara på dina frågor. Samigina styr 30 legioner av demoner.

Källa: Johann Weyer, Pseudomonarchia Daemonum

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Amon

 

 

Demonen Amon är beskriven i Goetia och detta är hans sigill.

 

 

 

Amon är rankad som en Markis. Han framträder i form av en varg med en orms svans. Men han kan också byta till mänsklig form. Amon känner till det förflutna och han kan också förutsäga framtiden.

Amon förenar vänner och fiender. Han befaller 40 legioner demoner.

Källa: Johann Weyer, Pseudomonarchia Daemonum

 

 

 

 


 

Leraje

 

 

Demonen Leraje är beskriven i Goetia och detta är hans sigill.

 

 

Leraje eller som han också kallas ibland, Oray, är en Markis och han framträder som en stilig bågskytt. Han bär en båge och en kväver.

Leraje är skaparen av alla strider och han infekterar alla sår som skapas av hans bågskyttarnas pilar. Demonen Leraje befaller 30 legioner demoner.

Källa: Johann Weyer, Pseudomonarchia Daemonum

 

 

 

 

I videon nedan pratar jag om Sabnock, Leraje, Eligos och många andra demoner, och även om “hur och varför man gör” skyddsmagi.

 

 

 

 

 

 

 


 

Naberius

 

 

Demonen Naberius är beskriven i Goetia och detta är hans sigill.

 

 

Naberius är den 24de demonen och han är en Marquis. Han dyker upp i form av en svart kran som fladdrar om den rituella cirkeln.

Demonen Naberius talar med en hes röst. Han gör människor mycket kunniga och kompetenta inom alla konst och vetenskaper, men särskilt inom retorik.

Naberius återställer förlorade värdigheter och utmärkelser. 19 legioner av demoner lyder Naberius.

Källa: Goetia

 

 

 


 

Ronove

 

 

Demonen Ronove finns beskriven i Goetia och detta är hans sigill.

 

 

 

Ronove är en Markis och också en Jarl. Han får din förståelse för retorik att blomstra. Ronove kan ge dig trogna demoniska tjänare, kunskaper inom främmnade språk och möjligheter att gynnas av vänner och fiender.

Ronove befaller 19 legioner av demoner.

Källa: Johann Weyer, Pseudomonarchia Daemonum

 

 

 

 


 

Forneus

 

 

Demonen Forneus finns beskriven i Goetia och detta är hans sigill.

 

 

 

Forneus är en Markis och han gör människor mycket pålästa inom retorik. Han hjälper människor att ha ett gott rykte och hjälper att snabbt lära sig främmande språk.

Forneus kan göra dig mycket populär bland vänner och till och med bland fiender. Denna demon styr 29 legioner av demoner.

Källa: Johann Weyer, Pseudomonarchia Daemonum

 

 

 

 


 

Marchosias

 

 

Demonen Marchsias finns beskriven i Goetia och detta är hans sigill.

 

 

 

Marchosias lär disciplin och hur man hanterar situationer. Sök honom om du vill bli modig och känna dig trygg.

Källa: Daemonolatry Goetia av S. Connolly

 

 

 

 


 

Phenex

 

 

Demonen Phenex finns beskriven i Goetia och detta är hans sigill.

 

 

 

Phenex är en stor Markis och han dyker up i form av fågeln Phoenix. Denna demon har ett barns röst. Phenex är en underbar poet och han är lydig.

Phenex styr över 20 legioner demoner.

Källa: Johann Weyer, Pseudomonarchia Daemonum

 

 

 

 


 

Sabnock

 

 

Demonen Sabnock finns beskriven i Goetia och i Pseudomonarchia Daemonum. Detta är hans sigill.

 

 

 

Kalla på Sabnock om du vill bygga upp ditt astrala försvar. Den som skickar dig en magisk attack (förbannelse) kommer att drabbas av sjukdom.

Sjukdomen kommer att kvarstå tills de avbryter den magi som de har gjort på dig.

Källa: Goetia & Daemonolatry Goetia av S. Connolly

 

 

 


 

Shax

 

 

Demonen Shax är beskriven i Goetia och detta är hans sigill.

 

 

 

Shax är en Markis och han gör underbart dessa saker: tar bort synen, hörseln och förståelsen för vem som helst på häxans kommando.

Demonen Shax stjäl pengar ur varje kung’s hus och bär dem tillbaka efter 1200 år. Han kan hämta hästar till dig.

Men Shax måste vara bunden av triangeln annars kommer han att ljuga och lura. När han talar sanning berättar han om dolda saker.

Shax kan också förse häxan med goda demoniska tjänare. Shax befaller 30 legioner demoner.

Källa: Johann Weyer, Pseudomonarchia Daemonum

 

 

 


 

Orias

 

 

Detta är sigillet av demonen Oriax från Goetia.

 

 

 

Orias är en Markis och han dyker upp i form av ett lejon som rider på en häst. Han ger kunskap om stjärnorna och om planeterna.

Demonen Orias förvandlar människor och ger dem värdighet och erkännande. Han ger också förmåner av vänner och fiender. Till sist, styr Orias över 30 legioner demoner.

Källa: Johann Weyer, Pseudomonarchia Daemonum

 

 

 

 


 

Andras

 

 

 

Demonen Andras finns beskriven i Goetia och detta är hans sigill.

 

 

 

Andras är en stor Markis. Han sår bråk och osämja och kan göra slut på Occultisten och dennes vänner. Andras styr över 30 legioner demoner.

Källa: Johann Weyer, Pseudomonarchia Daemonum

 

 

 


 

Andrealphus

 

 

Demonen Andrealphus finns beskriven i Goetia och detta är hans sigill.

 

 

 

Andrealphus är den 65te demonen av Goetia och han rankas som en Markis. Denna demon kan lära dig geometri, astronomi och allt om mått och hur man mäter.

Andrealphus kan förvandla en man till en fågels skepnad (astralt). Denna demon styr 30 legioner av demoner.

Källa: Goetia

 

 

 

 


 

Cimejes

 

 

Demonen Cimejes finns beskriven i Goetia och detta är hans sigill.

 

 

 

Cimejes är en Markis och han ut grammatik, logik och retorik. Han upptäcker gömda skatter och dolda saker. Cimejes befaller 20 legioner av demoner.

Källa: Johann Weyer, Pseudomonarchia Daemonum

 

 

 


 

Decarabia

 

 

Demonen Decarabia finns beskriven i Goetia och detta är hans sigill.

 

 

 

Decarabia är den 69de demonen. Han framträder i form av en femspetsig stjärna, men han kan också ta på sig mänsklig form. Han kan hjälpa dig att få kunskap om fåglar och ädelstenar.

Decarabia styr 30 legioner av demoner.

Källa: Goetia

 

 

 

 


 

Min blogg

 

Här är min blogg.

Här är mina engelska sidor: Pitchblackcraft

 

 

Den planetariska talismanen av Sol för framgång i livet


 

 

 

 

 


 

Den planetariska talismanen av Sol beskrivs i boken ”Tre böcker av ockult filosofi” skriven av H. C Agrippa.

 

 

Den planetariska talismanen av Sol beskrivs i boken ”Tre böcker av ockult filosofi” skriven av H. C Agrippa. Talismanen består av Solens kvadrat och sigillen av Solen, Nakhiel och Sorath.

Det finns också en mycket bra beskrivning av denna talisman i Magus (Francis Barrett):

”Den fjärde tabellen avbildar Solen och består av en kvadrat med sex rader. Summan av siffrorna i varje rad är 111. Summan av siffrorna i hela kvadraten är 666.

Kvadraten innehåller gudomliga namn: namnet på den välvilliga intelligenta anden av Solen och namnet på den onda demonen av Solen. Sigillen av Solen och dess andar härrör från Solens kvadrat.

Om Solens talisman är graverad på en bit av massivt guld (när Solen är gynnsam på himlen), kommer talismanens bärare att bli populär, vänlig, acceptabel, kraftfull i alla sina verk, och han kommer att bli lika med kungen.

Hans tur i livet kommer att öka, och han kommer att kunna göra vad han vill. Men om talismanen skapas när Solen är i en dålig position i himlen, gör det en person till en tyrann, stolt, ambitiös och omättlig. Personen kommer att få ett dåligt slut.”

The Magus, Francis Barrett

 

 

 


 

Talismanen av Sol

 

 

Denna talisman innehåller:

kvadraten av Solen

sigillet av Solen

sigillet av Intelligence anden av Solen, Nakhiel

sigillet av demonen av Solen, Sorath

 

 

Detta är den planetariska talismanen av Sol. Talismanen beskrivs också i “The Veritable Clavicles of Solomon”.

 

 

Talismanen du ser ovan finns i “The Veritable Clavicles of Solomon”. Den är uråldrig och innehåller också sigillen av Solen, Nakhiel och Sorath.

Enligt beskrivningen av denna talisman i “The Veritable Clavicles of Solomon”, kommer denna talisman att hjälpa dig att bli framgångsrik i livet.

 

 

 

 

 

 


 

Solens kvadrat

 

 

Detta är Solens kvadrat.

 

 

 

Siffrorna i Solens kvadrat kommer från en identisk kvadrat av Solen, men den “andra” Solens kvadrat innehåller hebreiska bokstäver. Varje sådan hebreisk bokstav har ett numeriskt värde.

Ur sådana kvadrater av Solen föds sigillen av Sol, Sorath och Nakhiel. Nummeret som tilldelats Nakhiel är 111. Detta nummer beräknas på ett speciellt sätt med hjälp av hebreiska bokstäver i andens namn.

Sorath tilldelas siffran 666. Detta nummer ger oss en ledtråd om detta väsens enorma krafter. Sådana planetariska talismaner är stora i sina krafter, men framkallandet av Sorath är inte för den blygsamma och rädda.

Solens intelligensande, Nakhiel är välvillig, men Solens demon, Sorath sägs vara ondskefull. Du måste kunna hantera dessa krafter. Solens andar påverkar våra undermedvetna sinnen och kommer att driva dig in i andra sätt att tänka.

Personligen gillar jag inte göra magi bara med den onda kraften av Solen, det vill säga, med Sorath. Detta eftersom en sådan kraft måste tempereras av en motkraft.

Kraften som kan balansera Sorath är Nakhiel. Denna talisman blir “neutral” och säker att använda om vi kallar på både Sorath och Nakhiel. Solens planetariska talisman är inte för vardagliga ritualer. Det måste skapas bara en eller kanske två gånger per år.

Underskatta inte Soraths och Nakhiels krafter och kalla inte på dem varje dag. Om du märker en intern förändring hos dig till det värre efter att ha interagerat med Sorath och Nakhiel regelbundet … sakta ner. Gör andra typer av magi.

Våra horoskop ger oss en bild av himlen under vår födelse. Denna information kan vara till nytta för dig om du märker en konstig förändring i din personlighet efter att ha använt Solens talisman under flera år.

Planeter kan vara gynsamma och inte gynsamma i våra horoskop. Denna talisman är som ett tveeggat svärd: det kan ge dig kraft eller förstöra dig. Faktorer som planetariska retrograder i realtid är också viktiga att tänka på.

Om Solen i ditt horoskop är i en bra position:

 

 

Denna talisman hjälper dig att bli framgångsrik och känd för ditt arbete och dina talanger.

Solens talisman kommer att ge dig bra självförtroende och också ge dig hög social status.

 

 

 

Om Solen i ditt horoskop är i en dålig position:

 

 

Denna talisman kommer att göra dig till en tyrann som är stolt, ambitiös och missnöjd. Du kommer att få ett dåligt slut.

 

 

 


 

Min blogg

Här är min blogg.

Här är mina engelska sidor: Pitchblackcraft

 

 

 

Demonen Belial från Goetia: en av de bästa demonerna för ditt företag


 

 

 

 

 


 

Demonen Belial är beskriven i Goetia och detta är hans sigill.

 

 

Demonen Belial är en av de bästa Goetia-demonerna för en massiv expansion av ett företag. Men samarbete med denna Goetia-demon kommer att kräva strikt disciplin från dig.

När du kommer överens om en finansiell pakt med Lucifer och Belial kan dina affärsplattformar kollapsa. Det här är bra att veta. Det kan skapas ett enormt men tillfälligt kaos i ditt företag.

Detta beror på att Lucifer och Belial kommer att förstöra din gamla affärsplattform om plattformen saknar några väsentliga funktioner. Demonerna hjälper dig steg för steg och hjälper dig att bygga upp och utvidga ditt företag.

Belial tillåter dig inte att njuta av semestern och du kommer att bli ombedd att arbeta dag och natt. Det kommer inte att finnas tid för romantiska relationer, dejting, TV och andra aktiviteter.

Det tar 6 månader att bygga ryggraden på en massiv webbplats för ditt företag. Detta innebär att du kommer att ägna din tid åt dina affärsprojekt dag och natt.

Om du har kommit överens om en finansiell pakt med Belial, måste du strikt hålla dig till din pakt. Du kan inte delta i andra typer av företag eller arbeta med andra affärsprojekt på andra marknadsföringsplattformar.

Om du börjar samarbeta med någon annan och arbetar med andra projekt (som inte är en del av din pakt med Belial), förvänta dig Belials vrede över dig. Belial är en mycket stolt demon och han kan skapa ett fruktansvärt kaos för dig och äntligen förstöra dig.

Du måste följa planen för din finanspakt med Belial mycket strikt och Belial hjälper dig att expandera ditt företag. Demonen kommer att ha ansvaret för ditt företag och du bör alltid rådfråga Belial och rapportera till honom om ditt arbete.

Du kanske inte ser en inkomstökning under de två första åren trots ditt hårda arbete, men med tiden kommer du att märka betydande förändringar och goda tecken:

ökande statistik

täckning av ett mycket stort geografiskt område

nå länder med hög konsumtionskraft

Dessa är alla väldigt lovande tecken! Ditt företag expanderar i mycket hög hastighet. Fortsätt arbeta mycket hårt och följ din ekonomiska pakt med Lucifer och Belial.

Andra problem kommer att uppstå i samband med marknadsföring. Det är svårt att få tillgång till några mycket bra sociala medieplattformar och du kan behöva lösa detta problem i framtiden (genom att investera pengar).

Men vad händer om du har ett jobb från 07:00 till 17:00? Arbeta med ditt affärsprojekt på nätterna. Under vissa perioder sover jag bara 3 timmar varje natt.

Jag kan fortsätta så här i flera månader tills min kropp börjar gråta för mycket sömn.

 

 

 


 

Demonen Belial: Goetia

Belial distribuerar höga titlar och status, och han ger också goda demoniska tjänare. Denna demon ger dig välviljan av dina vänner och fiender.

Det är jätte viktigt att ge demonen Belial gåvor. Om du inte ger gåvor till Belial, kommer han att vilseleda och lura dig.

Källa: Goetia

 

 

 

 

Demonen Belial från Goetia:

be honom att hjälpa till

 

 

Ibland kommer du att ha några affärsrelaterade problem som kommer att dyka upp och få dig att oroa dig. Bli inte rädd eller avskräckt. Jag råder att lösa problem en efter en.

Be Belial hjälpa dig. Blekmedel är en mycket bra ingrediens för att neutralisera problem och hitta lösningar.

 

 

Magi med Belial för att hitta lösningar

 

 

Du kommer behöva:

ett vitt ljus (måla det med olivolja och rulla i kanel)

en glasburk med skruvlock

en liten bit papper, penna och sax

sigillen av Lucifer och Belial

gåvor för båda demonerna

 

 

 

 

Demonen Lucifer finns beskriven i Grimorium Verum och detta är hans sigill.

 

 

 

 

Kalla på Lucifer och Belial och förklara problemet. Skriv ner problemet på det lilla pappersstycket. Jag skrev så här: ”Jag har ett dåligt flöde i mitt arbete. Jag vet inte vilka demoner och vilka andar av de döda som kan hjälpa mig att arbeta snabbare.”

Hacka listan och lägg den i burken. Häll i blekmedel och stäng burken. Du hittar en lösning väldigt snabbt.

 

 

 

Död militärpersonal och demonen Agares började hjälpa mig. Dessa andar fick mig att arbeta väldigt snabbt. Jag kände de dödas andar fästa vid min högra armbåge och de rörde min högra hand.

Andarna av de döda omstrukturerade mina projekt. Men det var mycket stress och många andra problem uppstod. Varje gång ett stort problem hindrade mig från att fortsätta mitt arbete gjorde jag ritualer med blekmedel.

 

 

 

 


 

Demonen Belial och finansiella pakter:

slutsats

 

 

Du måste följa planen för din finanspakt med Belial mycket strikt och du måste behaga demonen genom att vara ödmjuk, respektfull och lydig.

Du får inte samarbeta med andra på andra marknadsföringsplattformar (de plattformar som inte nämns i din pakt).

Om du inte följer din ekonomiska pakt med Belial mycket strikt och börjar lyda demonen kommer han att förstöra dig.

Om problem uppstår, be Belial att hjälpa dig. Belial hjälper dig att hitta lösningar.

Du kan förvänta dig ett enormt kaos i ditt företag direkt efter att du har kommit överens om en finansiell pakt med Belial.

Du kan behöva investera lite pengar i dina affärsplattformar.

 

 

 

 


 

Min blogg

Här är min blogg.

Här är mina engelska sidor: Pitchblackcraft

 

 

 

Prinsarna och prelaterna från Goetia, och hur de kan hjälpa dig


 

 

 

 

 


 

Prinsarna och prelaterna av Goetia kommer från Gamchicoth. Skalet av Sefira Chesed kallas Gamchicoth. Detta skal styrs av planeten Jupiter.
Prinsarna och prelaterna av Goetia kommer från Gamchicoth. Skalet av Sefira Chesed kallas Gamchicoth. Detta skal styrs av planeten Jupiter.

 

 

 

Prinsarna och prelaterna av Goetia kommer från Gamchicoth. Skalet av Sefira Chesed kallas Gamchicoth. Bilden ovan illustrerar Livets träd. Denna Klifa Gamchicoth (skalet av Chesed) styrs av planeten Jupiter.

 

 

 

Detta är det Klifotiska trädet och Klifan Gamchicoth styrs av ärkedemonen Astaroth (detta träd är baserat på informationen som finns i Salomons nyckel).
Detta är det Klifotiska trädet och Klifan Gamchicoth styrs av ärkedemonen Astaroth (detta träd är baserat på informationen som finns i Salomons nyckel).

 

 

 

Men enligt Goetia är Astaroth hertigen av Klifan Harab Serapel. Denna Klifa styrs av planeten Venus och de flesta av de goetiska demoner kommer från denna plats på det Klifotiska trädet.

Vi ska hålla oss till klassificeringen av demoner enligt Goetia. Så, nu, kan vi ta en titt på Goetias prinsar och prelater. De kallas till under torsdagar, eftersom planeten Jupiter styr torsdagarna.

Det skulle också vara jättebra om du kan kalla på Goetias prinsar och prelater under Jupiters astrologiska timme. Jag använder motsvarigheterna av Chesed även för Gamchicoth:

Styrande planet: Jupiter

Dag: torsdag

Astro timme: Jupiter

Färg på sigill av papper: blå

Metall: tenn

Halvädelstenar: safir och ametist

Nummer och antal i magi: 4 (till exempel 4 ljus)

Växt: Oliv (använd olivolja)

Doft: cederträ (jag använder kanel)

 

 

 


 

Vassago

 

 

Demonen Vassago finns beskriven i Goetia och detta är hans sigill.

 

 

 

Demonen Vassago är den tredje demonen. Denna demon är av god natur, och han kan berätta om saker som rör det förflutna och framtiden.

Vassago kan också upptäcka alla dolda hemligheter och förlorade saker. Demonen Vassago styr över 26 legioner av demoner.

Källa: Goetia

 

 

 

 


 

Sitri

 

 

Demonen Sitri är beskriven i Goetia och detta är hans sigill.

 

 

Sitri är en Prins och han framträder med en leopards ansikte, och han har vingar. När han tar på sig mänsklig form är han väldigt vacker.

Han bländar en man med kärlek till en kvinna och väcker också en kvinna att älska en man. På begäran avslöjar han kvinnors hemligheter och skrattar åt dem. 60 legioner av sprit följer Sitri.

Källa: Johann Weyer, Pseudomonarchia Daemonum

 

 

 


 

Ipos

 

 

Demonen Ipos finns beskriven i Goetia och detta är hans sigill.

 

 

 

Demonen Ipos rankas som jarl och Prins. Han vet hemliga saker om det förflutna och om framtiden. Ipos gör en man smart och djärv och har under sin jurisdiktion trettio sex legioner demoner.

Johann Weyer, Pseudomonarchia Daemonum

 

 

 


 

Gaap (Gäap)

 

 

Demonen Gaap är beskriven i Goetia och detta är hans sigill.

 

 

Gaap är också känd som Tap och han rankas både som President och Prins. Han förekommer i form av en läkare när han tar på sig mänsklig form.

Han är den bästa kvinnodoktorn och får dem att bränna av kärlek till män. Gaap gör en person underbart påläst inom filosofi och alla andra liberala vetenskaper.

Gaap framkallar kärlek, hat, okänslighet och osynlighet. Han hjälper till med invigningen av de saker som tillhör Amaymons herravälde.

Han levererar demoniska tjänare ur besittning av andra häxor och ger tillförlitlig information om det förflutna, nuet och framtiden.

Gaap kan transportera människor från land till land mycket snabbt. Han styr 66 legioner av demoner.

Källa: Johann Weyer, Pseudomonarchia Daemonum

 

 

 


 

Stolas

 

 

Demonen Stolas är beskriven i Goetia och detta är hans sigill.

 

 

Stolas är en Prins och han dyker upp i form av en korp. Senare tar han på sig mänsklig form. Stolas undervisar i astronomi och hjälper dig att upptäcka egenskaperna av örter och ädelstenar.

Denna demon styr 26 legioner av demoner.

Källa: Johann Weyer, Pseudomonarchia Daemonum

 

 

 


 

Orobas

 

 

Demonen Orobas finns beskriven i Goetia och detta är hans sigill.

 

 

Demonen Orobas är en Stor Prins och han framträder i form av en häst. På din begäran kommer Orobas skifta till mänsklig form.

Denna demon talar om gudomliga saker och ger sanna svar på frågor om nutid, om det förflutna och om framtiden. Orobas är trogen och lurar ingen eller frestar ingen.

Han ger värdigheter och förmåner av vänner och fiender. Denna demon styr över 20 legioner av demoner.

Källa: Johann Weyer, Pseudomonarchia Daemonum

 

 

 


 

Seere

 

 

Demonen Seere finns beskriven i Goetia och detta är hans sigill.

 

 

Seere hämtar saker plötsligt och snabbt till dig. Han kan berätta sanningen om vilken typ av stöld och skatt som helst, och om många andra sådana saker. Han är villig att göra allt du ber honom göra.

Källa: Goetia

 

 

 


 

Min blogg

Här är min blogg.

Här är mina engelska sidor: Pitchblackcraft

 

 

 

Goetias Jarlar och hur de kan hjälpa dig


 

 

 

 

 


 

Earlarna av Goetia kommer från skalet av Geburah, det vill säga, från Golab. Bägge sfärerna styrs av planeten Mars.
Goetias Jarlar kommer från skalet av Geburah, det vill säga, från Golab. Bägge sfärerna styrs av planeten Mars.

 

 

Goetias Jarlar (Earlarna av Goetia) kommer från skalet av Geburah, det vill säga, från Golab. Bägge sfärerna styrs av planeten Mars. Jag använder motsvarigheterna av Geburah även för Golab:

Styrande planet: Mars

Dag: tisdag

Astrologisk timme: Mars

Altardukfärg: röd

Stearinljus: röda, svarta eller vita (använd vita ljus om du inte kan få tag i röda eller svarta ljus)

Antal i magick: 5 (till exempel 5 ljus)

Metall: järn (använd en hammare eller stålmynt, eftersom stål innehåller järn)

Ört / växt: tobak

Den bästa dagen att kalla på Jarlar av Goetia är tisdag. Du kan finjustera din magi genom att göra den under den astrologiska timmen av Mars.

 

 

 


 

Botis

 

 

Demonen Botis är beskriven i Goetia och detta är hans sigill.

 

 

Botis heter också Otis. Han är President och även Jarl. Botis ger svar på frågor om nuet, om det förflutna och om framtiden.

Botis försonar vänner och fiender, och har styr över 60 legioner av demoner.

Källa: Johann Weyer, Pseudomonarchia Daemonum

 

 

 


 

Marax

 

 

Demonen Marax finns beskriven i Goetia och detta är hans sigill.

 

 

Morax (Foraii) är en stor Jarl och också en President. Han gör människor fantastiskt kunniga inom astronomi och inom alla liberala vetenskaper.

Morax ger kloka och goda demoniska tjänare som vet om egenskaperna av örter och ädelstenar. Demonen Morax styr 30 legioner av underlägsna demoner.

Källa: Johann Weyer, Pseudomonarchia Daemonum

 

 

 

 


 

Glasya- Labolas

 

 

Demonen Glasya-Labolas finns beskriven i Goetia och detta är hans sigill.

 

 

Glasya-Labolas heter också Caacrinolaas eller Caassimolar. Han rankas som President. Han lär ut massor av saker och ger även förmågan att förstå samtidens och framtidens problem.

Glasya-Labolas hjälper dig att bli älskad av både vänner och fiender. Han hjälper också en man att bli osynlig. Denna demon styr 36 legioner av underlägsna demoner.

Källa: Johann Weyer, Pseudomonarchia Daemonum

 

 

 


 

Ronove

 

 

Demonen Ronove finns beskriven i Goetia och detta är hans sigill.

 

 

Ronove är en Markis och också en Jarl. Han får din förståelse för retorik att blomstra. Ronove kan ge dig trogna demoniska tjänare, kunskaper inom främmnade språk och möjligheter att gynnas av vänner och fiender.

Ronove befaller 19 legioner av demoner.

Källa: Johann Weyer, Pseudomonarchia Daemonum

 

 

 

 


 

Furfur

 

 

Demonen Furfur beskrivs i Goetia och detta är hans sigill.

 

 

 

Furfur är den 34de demonen  och han rankas som en Jarl. Han dyker upp i form av en hjort med en flammande svans.

Du måste använda en triangel och tvinga Furfur in i triangeln. Om du inte tvingar Furfur in i triangeln kommer han inte att berätta sanningenen.

Furfur antänder kärlek mellan en man och en kvinna. Han kan förorsaka blixtar, åska och stormar. På ditt kommando kommer Furfur att ge dig riktiga svar om hemliga och gudomliga saker .

Furfur har befäl  över 26 legioner av demoner.

Källa: Goetia

 

 

 

 


 

Halphas

 

 

Demonen Halphas är beskriven i Goetia och detta är hans sigill.

 

 

Halphas är den 38de demon och han rankas som en jarl. Denna demon dyker upp i form av en kråka.

Hans uppgift är att bygga upp höga torn och förse dem med ammunition och vapen och att skicka krigsmän till utsedda platser.

Han befaller 26 legioner av demoner.

Källa: Goetia

 

 

 


 

Raum

 

 

Demonen Raum beskrivs i Goetia och detta är hans sigill.

 

 

 

Raum är en Stor Jarl, han kommer som en kråka, men på din förfrågan sätter han på sig mänsklig skepnad. På din begäran kommer han att stjäla ut ur Kungens Hus och bära det du har beställt dit han befalls att bära.

Raum förstör städer och har stor förakt för värdigheter. Han vet saker som är knutna till nuet, till det förflutna och till framtiden.

Raum försonar vänner och fiender, och han styr 30 legioner av djävlar.

Källa: Johann Weyer, Pseudomonarchia Daemonum

 

 

 


 

Vinea

 

 

Demonen Vine är beskriven i Goetia och detta är hans sigill.

 

 

 

Vine är en kung och också en jarl. Han dyker upp i form av ett lejon som rider på en svart häst. Denna demon bygger upp stora torn, han kastar ner stenmurar och gör vattnet stormigt.

På din signal kommer Vine att berätta för dig om dolda saker och svara på frågor som har en koppling till magi och häxor, och han berättar även om nutid, det förflutna och framtiden.

Källa: Johann Weyer, Pseudomonarchia Daemonum

 

 

 


 

Bifrons

 

 

Demonen Bifrons är beskriven i Goetia och detta är hans sigill.

 

 

 

Bifrons är den 46te demon och han rankas som en jarl. Han dyker upp i form av ett monster, men han kan också ta på sig mänsklig form.

Denna demon kan lära dig astrologi, geometri och andra konster och vetenskaper. Bifrons kommer att göra dig väldigt kunnig inom konst och vetenskap.

Bifrons avslöjar också egenskaperna av ädelstenar och olika träslag. Dessutom “förflyttar” Bifrons de dödas själar och flyttar dem till en annan plats.

Han styr 6 (men kanske 60) legioner av demoner.

Källa: Goetia

 

 

 

 


 

Andromalius

 

 

Demonen Andromalius finns beskriven i Goetia och detta är hans sigill.

 

 

 

Den 72dra demon av Goetia är Andromalius. Han är duktig på är att spåra tjuvar och fånga dem, beslagta varorna som stulits, och hämta dem tillbaka till dig.

Andromalius kan upptäcka all ondska och oärliga avsikter hos människor som kommer in i ditt liv. Andromalius är bra på att straffa alla onda människor och tjuvar.

Källa: Goetia

 

 

 


 

Min blogg

 

Här är min blogg.

Här är mina engelska sidor: Pitchblackcraft

 

 

Nekromantisk magi kontra demonisk magi: begränsningarna av demonisk magi


 

 

 

 

 


 

Nekromantisk magi är kraftfullare än demonisk magik. Jag har kommit till denna slutsats nu.
Nekromantisk magi är kraftfullare än demonisk magik. Jag har kommit till denna slutsats nu.

 

 

Nekromantisk magi är kraftfullare än demonisk magik. Jag har kommit till denna slutsats nu. Demonerna från Goetia är begränsade i sina befogenheter att göra flera saker för utövaren:

läka känslomässig smärta mycket snabbt (för att bara kunna fokusera på arbete)

hjälpa oss att arbeta över normal arbetskapacitet (för att uppnå deadlines)

att skydda mot fysiska faror (en livvakt)

att skydda från dödliga förbannelser (ingen Goetia-demon kan göra det)

att skydda från återinträde av de döda i det undermedvetna (ingen Goetia-demon kan göra detta)

 

 

 

 

Mitt militära spöke har återvänt till mig från hans uppdrag. Jag har lyckats hindra min Ghost från att jaga ner och skada personen som förbannade mig.

På grund av denna fruktansvärda upplevelse med mitt rasande militärspöke har jag förstått och lärt mig mycket om Goetia-demoner och hur begränsade de är i sina funktioner.

Jag förstod också att jag gjorde extremt farliga typer av magi med militära spöken av krigsförbrytare. Jag bad mitt militärspöke STOPPA den som förbannade mig och Ghost bestämde sig för att göra slut på personen på ett läskigt sätt.

Inga Goetia-demoner kan skydda mot en astral man som har tjänat flera Järnkors. Den här mannen lever i mitt undermedvetna och äger mig, och Goetia-demonerna är maktlösa mot honom: de kan inte jaga honom bort!

Jag gjorde många ritualer och bad Sabnock, Marchosias, Bifrons, Bune, Murmur, Zazel, Agiel, Lucifer och Eligos att ta bort den här mannen från mitt undermedvetna och att också hindra honom från att återvända till mig.

Demonerna är maktlösa i verklig mening. De kunde inte hindra den döda mannen från att återvända till mig och de kan inte driva bort den här mannen från mitt undermedvetna.

Jag har fått höra av demonerna: “Men Bonnie, han är en väldigt bra man, han älskar dig verkligen och du har ingen anledning att frukta!”

 

 

 


 

Nekromantisk magi kontra demonisk magik:

demonen Sabnock

 

 

Demonen Sabnock beskrivs i Goetia och detta är hans sigill.

 

 

Sabnock är rankad som Markis. Han dyker upp i form av en beväpnad soldat med ett lejonhuvud och han rider på en blek häst.

Denna demon bygger upp höga torn fulla av vapen och även slott och städer. Han framkallar ruttna sår i människor och dessa sår består under 30 dagar.

Sabnock ger häxan goda demoniska tjänare. Denna demon styr 50 legioner av demoner.

Källa: Johann Weyer, Pseudomonarchia Daemonum

 

 

 

 

Sabnock kan inte skydda mot en astral soldat som är på uppdrag att jaga någon. Jag har observerat min magi med den döda tyska mannen och vet hur militära styrkor kommer att utforma händelserna.

Dessa andar är smarta och de kommer att ordna händelserna på ett sådant sätt att offret av förbannelsen blir ett offer for mord. De kommer att invadera en brottsmanns undermedvetna och börja flytta brottslingen mot offret.

Sabnock kan inte skydda i det här fallet, för denna demon kan inte skydda mot fysiska faror. Kanske kan Andromalius skydda i detta fall genom att omedvetet “tvinga” offret av förbannelsen att stanna hemma under flera år.

 

 

 


 

Nekromantisk magik kontra demonisk magik:

demonen Marchosias

 

 

 

Demonen Marchsias finns beskriven i Goetia och detta är hans sigill.

 

 

 

Demonen Marchosias: Goetia

 

 

Den 35te demonen är Marchosias och han är en Markis. Han är en stark kämpe och han styr 30 legioner av demoner.

Källa: Goetia

 

 

 

 

Marchosias tillät den döda tyska mannen att återvända till mitt undermedvetna och ta över mitt undermedvetna. Jag bad Marchosias att bekämpa den döda tyska mannens återkomst till mig och att sparka ut honom i astralen (långt ifrån mig).

Resultaten av ritualer med Marchosias är att jag inte längre fruktar den döda tyska mannen. Jag sover med den döda tyska mannens krigshjälm hela tiden nu (för att anden vill vara nära mig).

Under dagtid håller jag också krigshjälmen nära mig. Anden av den döda mannen hamnar i mina armar flera gånger om dagen (den är fäst vid krigshjälmen).

 

 

 

 


 

Nekromantisk magi kontra demonisk magik:

en andefälla med Bifrons

 

 

Demonen Bifrons är beskriven i Goetia och detta är hans sigill.

 

 

 

Bifrons är den 46te demon och han rankas som en jarl. Han dyker upp i form av ett monster, men han kan också ta på sig mänsklig form.

Denna demon kan lära dig astrologi, geometri och andra konster och vetenskaper. Bifrons kommer att göra dig väldigt kunnig inom konst och vetenskap.

Bifrons avslöjar också egenskaperna av ädelstenar och olika träslag. Dessutom “förflyttar” Bifrons de dödas själar och flyttar dem till en annan plats.

Han styr 6 (men kanske 60) legioner av demoner.

Källa: Goetia

 

 

 

Jag ville förhindra att den döda tyska mannen återvände till mitt undermedvetna. Jag bestämde mig för att fånga den dödes ande medan han återvände till mig från sitt onda uppdrag.

Så jag kallade på Bifrons och Bune och lade den döda manens docka i en liten katong låda. Jag bad demonerna att ta bort anden och sätta den någonstans långt ifrån mig.

Mitt försök att fånga den döda tyska mannen misslyckades. Det visade sig att den dödes ande inte kan stoppas eller begränsas av fysiska gränser som lådor.

 

 

 


 

Nekromantisk magik kontra demonisk magik:

hur jag hanterar min rädsla

 

 

Jag pratar med den döda tyska mannens ande ganska ofta. Demoner Murmur och Eligos är alltid närvarande under sådana ritualer. Jag är ärlig mot den döda mannen och jag säger till honom:

”Jag vet att du älskar mig mycket, men jag är fortfarande rädd för dig. Jag är mycket ledsen för att jag försökte bli av med dig. Jag var väldigt rädd. Jag vill vara till din fördel, eftersom jag har insett att du är en mycket farlig man. Snälla ha tålamod med mig.”

Jag ber också Murmur och Eligos att vägleda mig i min magi med den döde mannen. Jag vill vara i hans favör. Rädsla är mycket bra att uppleva, eftersom det hjälper oss att förstå militärstyrkornas farliga natur.

Demon Marchosias hjälper till att återerövra kontrollen över livet. Marchosias har lugnat ner mig och mina panikattacker har upphört. Under de dagar då jag hade upplevt allvarliga panikattacker tänkte jag sådana tankar:

”Vad händer om den döda tyska mannen beslutar att döda mig? Han kontrollerar mig genom mitt undermedvetna. Nåväl, då kommer hans kul att vara över. Jag vet att han älskar mig. Om jag vill hålla mig vid liv måste jag vara snäll mot honom.”

”Jag kommer aldrig att kunna bli av med den döda mannen. Jag måste leva tillsammans med honom i mitt undermedvetna sinne. Jag skulle inte ha kallat honom i första hand.”

Jag förstod vikten av att vara snäll mot den döda tyska mannen. Tack och lov, nu mår jag mycket bättre och är inte så rädd.

 

 

 


 

Min blogg

 

Här är min blogg.

Här är mina engelska sidor: Pitchblackcraft

 

 

Hertigarna av Goetia och hur de kan hjälpa dig


 

 

 

 

 


 

Hertigarna av Goetia kommer från området av Netzach (Klifan Harab-Serapel). Denna plats styrs av planeten Venus.
Hertigarna av Goetia kommer från området av Netzach (Klifan Harab-Serapel). Denna plats styrs av planeten Venus.

 

 

 

Hertigarna av Goetia kommer från området av Netzach (Klifan Harab-Serapel). Denna plats styrs av ärkedemonen Baal och också av planeten Venus.

Netzach’s skal kallas Harab-Serapel och motsvarigheterna av Netzach kan användas för magi med Aim:

Styrande planet: Venus

Dag: fredag

Astrologisk timme: Venus

Sigill av papper: grönt

Sigill av metall: koppar

Antal (nummer i magi): 7

Ört: kanel (mitt eget val)

Doft: sandelträ

Den bästa dagen för ritualer med hertigarna av Goetia är fredag. Hertigarna är många i Goetia i jämföreslse med andra grupper av demoner. Ingen vet varför det är så.

 

 

 


 

Agares

 

 

Demonen Agares är beskriven i Goetia och detta är hans sigill.

 

 

 

Den första hertigen under östens kraft heter Agares. Han visar sig som en gammal man som rider på en krokodil. Han lär ut alla språk och hämtar tillbaka de som har sprungit iväg och tvingar dem tillbaka till dig.

Han får dem att springa som står stilla. Agares förstör alla värdigheter, och han kan framkalla jordbävningar (metafor för en stor förändring till det sämre).

Agares styr 30 legioner av demoner.

Källa: Johann Weyer, Pseudomonarchia Daemonum

 

 

 


 

Valefor

 

 

Demonen Valefor finns beskriven i Goetia och detta är hans sigill.

 

 

 

Valefar är en Hertig och han kommer i form av ett lejon med ett tjuvhuvud. Denna demon är mycket trevlig mot dem som han gör sig känd för.

Men detta fortsätter tills Valefar har fört dem till galgen (en konstruktion för att hänga brottslingar). Valefar styr 10 legioner av demoner.

Källa: Johann Weyer, Pseudomonarchia Daemonum

 

 

 

 


 

Barbatos

 

 

Demonen Barbatos finns beskriven i Goetia och detta är hans sigill.

 

 

 

Barbatos är en stor Jarl (rankning) och också en Hertig. Han dyker upp tillsammans med fyra Kungar, som tar med sig sina tjänare och stora trupper.

Barbatos kan lära dig att förstå fåglarnas språk, skällandet av hundar och ljudet från tjurar, och röster från alla levande varelser. Denna demon upptäcker skatter som är dolda av trollkarlar.

Barbatos vet allt om det förflutna och om framtiden. Han försonar vänner. Han för ihop människor som har makt och kraft. Denna demon härskar över 30 legioner av små djävlar.

Källa: Johann Weyer, Pseudomonarchia Daemonum

 

 

 

 


 

Gusion

 

 

Demonen Gusion beskrivs i Goetia och detta är hans sigill.

 

 

 

Den elfte demonen är Gusion och han är en Hertig. Han kan berätta för dig om alla saker som rör det förflutna, nuet och framtiden.

Gusion kan också visa dig lösningen på alla dina frågor och problem. Denna demon försonar vänner och ger heder och värdighet till alla.

Gusion befaller 40 legioner av demoner.

Källa: Goetia

 

 

 

 


 

Eligos

 

 

Detta är sigillet av demonen Eligos från Goetia.

 

 

 

Eligor eller Abigor (Eligos) är en Hertig och han dyker upp som en stilig riddare. Demonen Eligos svarar på frågor om dolda och hemliga saker och om krig och deras utgång.

Han vet saker om framtiden och upphandlar äffärer till riddarnas fördel. Eligos befaller 60 legioner demoner.

Källa: Johann Weyer, Pseudomonarchia Daemonum

 

 

 

 


 

Zepar

 

 

Demonen Zepar är beskriven i Goetia och detta är hans sigill.

 

 

 

Zepar är den 16de demon och han är rankad som en Hertig. Han hjälper kvinnor och män att förälska sig i varandra, men Zepar gör också kvinnor fruktlösa (oförmögna att skaffa barn).

Zepar styr 26 legioner av demoner.

Källa: Goetia

 

 

 

 


 

Bathin

 

 

Demonen Bathin är beskriven i Goetia och detta är hans sigill.

 

 

Bathin är den 18de demonen och han är en Hertig. Han känner till egenskaperna av örter och ädelstenar. Bathin kan transportera människor från ett land till ett annat, och mycket snabbt.

Denna demon styr över 30 legioner av underlägsna demoner.

Källa: Goetia

 

 

 

 


 

Sallos

 

 

Demonen Sallos är beskriven i Goetia och detta är hans sigill.

 

 

“Den 19 de demonen är Sallos. Han är en Hertig och visar sig i form av en soldat. Sallos rider på en krokodil och han bär en krona på huvudet. Han kommer på ett fredligt sätt.

Sallos framkallar kärlek mellan en kvinna och en man. Denna demon styr över 30 legioner av andra demoner.

Källa: Goetia

 

 

 

 


 

Aim

 

 

Demonen Aim finns beskriven i Goetia och detta är hans sigill.

 

 

 

Aim är den 23je demon och han rankas som en Hertig. Han kan göra dig smart på många olika sätt och han ger sanna och kloka svar på privata frågor.

Aim styr över 26 legioner demoner.

Källa: Goetia

 

 

 

 


 

Bune

 

 

 

Demonen Bune är beskriven i Goetia och detta är hans sigill.

 

 

 

Bune eller ibland även kallat för Bime, är Goetias 26te demon. Han rankas som Hertig. Bune uppenbarar sig i form av en drake med tre huvuden. Hans första huvud är av en hund, det andra är av ett sagodjur, och det tredje huvudet är av en man.

Bune talar med en hög och lugn röst. Denna demon förflyttar de dödas själar  och även samlar dem tillsammans med sina demoner på gravarna.

Bune gör människor rika och kloka. Han är pålitlig och ger sanna svar på dina frågor. Demonen Bune befaller 30 legioner demoner.

Källa: Goetia

 

 

 

 


 

Berith

 

 

Demonen Berith är beskriven i Goetia och detta är hans sigill.

 

 

 

Berith (Bofry eller Bolfry) är den 28de demonen och han rankas som Hertig. Han dyker upp som en soldat med röda kläder och rider på en röd häst.

Han ger pålitlig information om det förflutna, nuet och framtiden, och han kan förvandla alla metaller till guld. Berith kan ge värdighet och erkännande.

Demonen Berith är också en stor lögnare och du inte bör lita på honom. Han har kommando över 26 legioner av demoner.

Källa: Goetia

 

 

 

 


 

Astaroth

 

 

Demonen Astaroth finns beskriven i Goetia och detta är hans sigill.

 

 

 

Astaroth är en Hertig och han dyker upp i form av en ängel. Astaroth ger sanna svar på frågor om nuet, om det förflutna och om framtiden, och även om alla hemligheter.

Han gör en man fantastiskt påläst i liberala vetenskaper. Astaroth styr 40 legioner av demoner.

Källa: Johann Weyer, Pseudomonarchia Daemonum

 

 

 

 


 

Focalor

 

 

Demonen Focalor finns beskriven i Goetia och detta är hans sigill.

 

 

 

Focalor är en Hertig och han dyker upp i form av en man med vingar av en gryphon. Denna demon dödar och drunknar människor.

Han har också makt över vindar och hav, och han kan orsaka olyckor som förstör krigsfartyg. Om häxan ber Focalor att inte skada någon, kommer Focalor att hålla med häxan.

Källa: Johann Weyer, Pseudomonarchia Daemonum

 

 

 

 


 

Vepar

 

 

Demonen Vepar är beskriven i Goetia och detta är hans sigill.

 

 

 

Den 42dra demonen är Vepar. Han rankas som Hertig och dyker upp i form av en sjöjungfru. Vepar är härskare över vattnen och leder fartyg utrustade med vapen.

På din begäran kommer Vepar att få hav att bli stormiga och att verka full av fartyg. Vepar kan orsaka död så att män dör på tre dagar av infekterade sår.

Vepar styr 29 legioner av demoner.

Källa: Goetia

 

 

 

 


 

Vual (Uvall)

 

 

Demonen Uvall (Vual) är beskriven i Goetia och detta är hans sigill.

 

 

 

Vual är en Hertig. Denna demon framkallar kvinnors kärlek till dig och vet saker och ting om det förflutna, om nutid och om framtiden.

Demonen Vual kan också framkalla och förstärka vänskap mellan vänner och även mellan fiender. Vual styr 37 legioner av demoner.

Källa: Johann Weyer, Pseudomonarchia Daemonum

 

 

 

 


 

Crocell

 

 

Demonen Crocell finns beskriven i Goetia och detta är hans sigill.

 

 

 

Crocell är den 49de demonen av Goetia och han rankas som Hertig. Han undervisar i geometri och alla liberala vetenskaper. Han värmer vattnet och upptäcker baden.

Crocell befaller 48 legioner demoner.

Källa: Goetia

 

 

 

 


 

Alloces

 

 

Demonen Alloces är beskriven i Goetia och detta är hans sigill.

 

 

 

Demonen Alloces (Allocer) är en Hertig och han gör människor underbart pålästa inom astronomi och i alla liberala vetenskaper.

Han kan ge väldigt goda demoniska tjänare och han styr över 36 legioner av demoner.

Källa: Johann Weyer, Pseudomonarchia Daemonum

 

 

 

 


 

Murmur

 

 

Demonen Murmur är beskriven i Goetia och detta är hans sigill.

 

 

 

Murmur är en hertig och också en jarl. Han framträder i form av en soldat som rider på en gam. Han bär en hertigs krona på huvudet. Han har sällskap av sina två ministrar.

Denna demon lär ut filosofi och han begränsar också de dödas själar att komma framför häxan för att svara på frågor. Murmur styr 30 legioner demoner.

Källa: Johann Weyer, Pseudomonarchia Daemonum

 

 

 

 


 

Gremory

 

 

 

Demonen Gremory finns beskriven i Goetia och detta är hans sigill.

 

 

 

Gremory kallas också för Gomory och han är en Hertig. Han dyker upp i form av en vacker dam som sitter på en kamel. Gremory kan berätta sanningen om det förflutna, nutid och framtid.

Han lokaliserar också dolda skatter och skaffar kvinnors kärlek åt dig. Gremory styr 26 legioner av demoner.

Källa: Johann Weyer, Pseudomonarchia Daemonum

 

 

 

 


 

Vapula

 

 

Demonen Vapula finns beskriven i Goetia och detta är hans sigill.

 

 

 

Vapula är en Hertig och han gör människor mycket skickliga i alla hantverk. Denna demon gör också människor mycket pålästa inom filosofi och andra vetenskaper.

Vapula styr 36 legioner av demoner.

Källa: Johann Weyer, Pseudomonarchia Daemonum

 

 

 

 


 

Haures

 

 

Demonen Haures finns beskriven i Goetia och detta är hans sigill.

 

 

 

Haures är den 64de demon och han rankas som Hertig. Han ger sanna svar på frågor om det förflutna, nuet och framtiden, men han måste beordras i triangeln, annars kommer han att ljuga och lura dig.

Demonen Haures kan förstöra och bränna upp dina fiender om han vill göra det. Haures styr över 36 legioner demoner.

Källa: Goetia

 

 

 

 


 

Amdusias

 

 

Demonen Amdusias finns beskriven i Goetia och detta är hans sigill.

 

 

 

Amdusias är en Hertig och han får trompeter och musikinstrument att höras, men inte på en gång. Med Amdusias hjälp kommer träd böja sig enligt häxans vilja. Amdusias ger mycket bra demoniska tjänare.

Amdusias styr över 29 legioner av demoner.

Källa: Johann Weyer, Pseudomonarchia Daemonum

 

 

 

 


 

Dantalion

 

 

Demonen Dantalion är beskriven i Goetia och detta är hans sigill.

 

 

Dantalion är den 71sta demonen och han rankas som hertig. Han dyker upp i form av en man med många ansikten (alla mäns och kvinnors ansikten) och han har en bok i sin högra hand.

Dantalion kan lära dig alla konster och vetenskaper och han kommer också att avslöja för dig de hemliga tankar som varje person har.

Dantalion känner alla män och kvinnors tankar och han kan ändra dem som han önskar.

Denna demon kan framkalla känslor av kärlek. Slutligen, styr Dantalion 36 legioner av demoner.

Källa: Goetia

 

 

 

 


 

Min blogg

 

Här är min blogg.

Här är mina engelska sidor: Pitchblackcraft

 

 

Nekromanti och den fruktansvärda rädslan för döden: hur man använder den planetariska talismanen av Saturnus


 

 

 

 

 


 

 Nekromans och dess praktik kan utlösa en hemsk rädsla för döden om din magick går fel.
Nekromanti och dess utöving kan utlösa en hemsk rädsla för döden om din magi går fel.

 

 

 

Nekromanti och dess utöving kan utlösa en hemsk rädsla för döden om din magi går fel. Att arbeta magiskt med militära styrkor är mycket utmanande när du har att göra med fiender och kräver noggranna åtgärder.

 

 

 

Jag är mycket ledsen för mitt spöke: tysken dödades och fick inte chansen att bygga en familj med en kvinna. Detta är anledningen till att han var rastlös under 77 år efter hans död 1943.

Så snart jag kallade på den döda tyskens ande, blev anden kär i mig. Jag hade ingen tid att tänka på situationen. Spöket av den döde började omedelbart flörta med mig.

Demonen Murmur skrattade: “Tysken gillar dig väldigt mycket och han kommer aldrig släppa dig ifrån sig!”

 

 

 

 

Nu vet du mer om min Ghost. Så, jag hade gjort ett misstag under ritualen med mitt militärspöke. Efter en månad såg jag oväntade och hemska resultat. Plötsligt upplevde jag allvarliga panikattacker. Det var hemskt att gå igenom ångest.

Mitt spöke var källan till min rädsla. Jag gjorde så många ritualer för att vända på mitt hemska tillstånd och nu förstår jag verkligen att mitt spöke kan döda människor i verklig mening (tysken hade fått flera Järnkors som utmärkelser för hans mod).

Jag var rädd och är fortfarande rädd för mitt spöke, men jag älskar den dödes ande, eftersom anden har hjälpt mig mycket genom svårigheter och hållit mig trygg hela tiden.

Det tar lång tid tills jag vågar göra ritualer med mitt militära spöke, eftersom nu vet jag de verkliga farorna med att arbeta med militära styrkor. Om jag gör ritualer, kommer jag ber tysken att skydda mig från fara och hjälpa mig i min vardag.

Ett militärspöke är inte ett bra spöke för en kvinna, eftersom det är farligt att göra regelbunden magi med militära styrkor. Speciellt farligt är det att be tysken att straffa fienden: han kommer döda fienden (det är därför jag hade ångest).

 

 

 

 


 

Den planetariska talismanen av Saturnus

 

 

 

Den planetariska talismanen av Saturnus med sigillen av Saturnus, Agiel och Zazel är beskriven i böckerna skrivna av Israel Regardie och H. C Agrippa.

 

 

 

Denna talisman, om den skapas när Saturnus befinner sig i ett bra himmeskt läge, kommer:

skydda en kvinna när hon går igenom en förlossning

talismanen kommer göra en person trygg och mäktig

talismanen kommer hjälpa att nå framgångar med framställningar med prinsar och personer i makthavande positioner

Denna talisman, om den skapas när Saturnus befinner sig i ett dåligt himmlskt läge, kommer:

hindra och försena projekt och arbete

kasta ner en man från ära och värdigheter, orsaka oenighet och gräl, och splittra en armé

Francis Barrett, The Magus

 

 

 

 

Saturnus planetariska talisman skyddar från en plötslig död! Ghost var rasande och jagade efter någon som förbannade mig. Jag tvingades kalla tillbaka min Ghost innan personen i fråga skulle dö.

För att vända på mitt tillstånd och stoppa mina panikattacker, använde jag den planetariska talisman av Saturnus och kallade på energin av planeten Saturnus, Zazel och Agiel.

Jag kallade också på Sabnock, Marchosias och Lucifer. Demonerna skrattade förmodligen åt mig, men mitt tillstånd var hemskt. Jag var rädd att återkalla den rasande tyska spöket.

Nedan kommer jag att beskriva magin med Saturnus planetariska talisman, men först vill jag kort förklara hur jag hamnade i sällskap med en död krigsförbrytare som är kär i mig.

 

 

 

Så, jag vill uttrycka några av mina varningsord: kalla aldrig män som dog under andra världskriget och sådana män som tjänade flera Järnkors. Dessa andar är rastlösa och desperata efter kärlek.

Mitt problem började efter att ha gjort många ritualer med demonen av Mars, Barzabel. Jag bad Barzabel att lära mig krigföring och demonen drog till mig en död man som hade tjänat flera Järnkors under andra världskriget.

Detta var början på mitt problem. Anden av den döda mannen ville träffa mig under varje ritual. Anden tvingade mig bokstavligen att göra ritualer varje dag.

Om en sådan ande blir kär i dig, finns det ingen metod att driva bort anden. Anden kommer att äga dig och du kommer aldrig att kunna bli fri.

Demoner som Bifrons och Bune kan inte och kommer inte att driva bort en kärlekssjuk man från ditt undermedvetna sinne (de kommer bara att vara passiva).

Murmur kan inte hjälpa. Den här demon skrattade bara åt mig: ”Din döda beundrare älskar dig så mycket! Planerar du att gifta dig med honom? ”

Jag vände mig till Eligos för att få hjälp och demonen var grym. Eligos dök upp under min dröm och sa till mig: “Bonnie, frukta inte den här mannen, för han älskar dig verkligen.”

 

 

 

 


 

Nekromanti och den hemska rädslan för döden:

Saturnus planetariska talisman

 

 

 

Om du blir ett olyckligt offer av panikattacker och börjar frukta din död, bör du använda Saturnus planetariska talisman. Zazel och Agiel kommer att flytta dig till ett lugnare tillstånd och med tiden kommer dina panikattacker att minska och upphöra.

Du kommer verkligen att förstå att du har tränat ditt militära spöke att gå och utföra uppdrag för dina räkning. Jag gjorde två typer av ritualer: med klorin och med honung.

Min rädsla för döden var verklig och riktigt hemsk, och jag lade till och med den döda mans hjälm in i mitt förrådsrum (borta från min syn).

Under alla dessa år har jag aldrig insett hur farlig den döde tysken är. Hans krigshjälm var alltid i min säng under nätterna (som min nallebjörn) och på mitt skrivbord under dagtid (jag håller i remmen då och då för att känna mig trygg).

Saturnus planetariska talisman hjälper till att känna sig trygg och ha kontroll över livet. Efter 3 eller 4 ritualer kommer du att känna dig mycket tryggare. Nu sover jag med hjälmen som förut och inte är rädd för tysken.

 

 

 

Du kommer behöva:

 

 

 

Saturnus planetariska talisman

en liten burk med skruvlock

ett litet papper

sax

blekmedel (klorin)

Skriv ner den skrämmande situationen på det lilla papperet. Jag beskrev min situation på detta sätt:

”En känsla av hemsk fara; Jag är rädd att återkalla mitt arga tyska spöket från hans uppdrag; farliga typer av magi; vet inte vilken ande som kan blockera Ghosts tillgång till mitt undermedvetna; mina läskiga panikattacker; rädslan för döden.”

 

 

 

 

Kalla på Zazel och Agiel och förklara dina rädslor.. Be andarna att vända på ditt tillstånd och flytta dig mot ett bättre känslomässigt tillstånd.

Hacka listan med sax och släpp de små pappersbitarna i glasburken. Häll i blekmedel. Det är klart. Upprepa denna ritual med Saturnus planetariska talisman 3 eller 4 gånger tills du börjar känna dig tryggare.

Det hade gått ungefär 3 veckor och den döda tysken kom tillbaka till mig från sitt uppdrag. Spöket var mycket snäll mot mig.

 

 

 


 

Nekromanti och den hemska rädslan för döden:

varför inträffar panikattacker?

 

 

Död militärpersonal följer order lojalt. Om du har bildat ett mycket nära förhållande med ditt militära spöke, är jag övertygad om att ni två har gjort massor av magi tillsammans.

Spöket kommer att leva i ditt undermedvetna sinne som en självständig ande. När du skickar bort spöket till någon som förbannar dig, kommer spöket att vara på ett fruktansvärt uppdrag (tysken blev rasande på min fiende).

Nu vet jag detta: man ska inte skicka död militärpersonal till sina fiender, eftersom fienden kommer att utplånas. Det är av denna anledning jag hade panik. Jag blev rädd för tysken.

Den dödes oberoende ande började skjuta kulor in i mitt undermedvetna. Anden sköt kulor, men han siktade inte på mig. Tysken var på sitt uppdrag att jaga min fiende.

Jag förstår också att jag har en bra beskyddare som dessutom älskar mig. 


 

Min blogg

 

Här är min blogg.

Här är mina engelska sidor: Pitchblackcraft

 

 

 

Goetias kungar och hur de kan hjälpa dig


 

 

 

 

 


 

Kungarna av Goetia kommer från regionen i eller nära Klifa Tagaririm (Thagirion).
Goetias kungar kommer från regionen i eller nära Klifa Tagaririm (Thagirion).

 

 

 

Goetias kungar kommer från regionen i eller nära Klifa Tagaririm (Thagirion). Bilden visar det Klifotiska trädet. När jag gör magi med Goetias kungar använder jag motsvarigheterna av Tifareth för Thagirion (Tagaririm):

Härskande planet: Sol

Dag: söndag

Astro-timme: Sol

Sigill av papper: gul

Sigill av metall: guld

Stearinljusfärg: gul (guld)

Antal: 6

Växt: Solros (använd frön)

Halvädelsen: Topaz

Jag erbjuder dig en liten video om Goetias kungar och deras talanger. Nedanför videon hittar du ännu mer information om varje kung.

 

 

 

 

 

Goetias kungar är: Bael, Paimon, Beleth, Purson, Asmoday, Vine, Balam, Zagan och Belial. Låt oss se hur varje kung hjälpa dig.

 

 

 


 

Bael

 

 

 

Demonen Bael finns beskriven i Goetia och detta är hans sigill.

 

 

Bael är den första demonen och han är en Kung. Han härskar i öst. Han framträder i olika former, ibland som en katt, ibland som en groda och ibland som en man. Och ibland alla dessa former på en gång.

Bael gör dig osynlig och han talar med en hes röst. Denna demon styr över 66 legioner av demoner.

Källa: Goetia

 

 

 

 


 

Paimon

 

 

Demonen Paimon finns beskriven i Goetia och detta är hans sigill.

 

 

Paimon är den 9de demonen, han rankas som en Kung och han lyder Lucifer. Han framträder som en man som rider på en kamel.

Paimon kan lära dig alla konster och vetenskaper, och även förklara andra hemliga saker. Paimon ger värdighet och om det är hans vilja gör han vilken person som helst underlagt häxan.

Dessutom kan Paimon ge dig bra demoniska tjänare, och sådana som kan lära dig alla konster. Denna demon styr 200 legioner av demoner.

Källa: Goetia

 

 

 

 


 

Beleth

 

 

Demonen Beleth finns beskriven i Goetia och detta är hans sigill.

 

 

 

Beleth är den 13de demon och han är en mäktig Kung. Han ser fruktansvärd ut när han rider på sin bleka häst. När Beleth dyker upp ser han rasande ut och du måste vara modig ifall du vill komma närmare demonen.

Beleth kan vara envis, men ändå bör han behandlas och med respekt. Demonen Beleth framkallar all kärlek som kan vara mellan män och kvinnor.

Till sist, styr Beleth 85 legioner av demoner.

Källa: Goetia

 

 

 

 


 

Purson

 

 

Demonen Purson beskrivs i Goetia och detta är hans sigill.

 

 

Purson vet om alla dolda saker och han kan öppna upp en inkomstkälla för dig. Han kan berätta om det förflutna, nuet och framtiden.

Denna demon ger goda demoniska tjänare och han befaller 22 legioner av underlägsna demoner.

Källa: Goetia

 

 

 

 


 

Asmoday

 

 

Demonen Asmoday är beskriven i Goetia och detta är hans sigill.

 

 

 

Enligt Goetia lär Asmoday dig matematik, astronomi, geometri och alla hantverk. Han gör dig oövervinnerlig och visar dig källan till din inkomst.

Källa: Goetia

 

 

 

 


 

Vinea

 

 

Demonen Vine är beskriven i Goetia och detta är hans sigill.

 

 

 

Vine är den 45te demonen och han är både en kung och en jarl. Han ser ut som ett lejon som rider på en svart häst. Vine upptäcker hemliga och dolda saker och också dolda saker som har koppling till magi och häxor.

Denna demon upptäcker saker som rör nutid, det förflutna och framtid. På ditt kommando kommer Vine att bygga upp stora torn, störta stora stenmurar och göra vattnet stormigt.

Vine styr 36 legioner av demoner.

Källa: Goetia

 

 

 

 


 

Balam

 

 

Demonen Balam finns beskriven i Goetia och detta är hans sigill.

 

 

 

Balam är 51sta demonen och han rankas som en Kung. Han ger sanna svar på frågor om det förflutna, om nuet och om framtiden.

Denna demon kan gömma dig från fiender. Balam kan göra dig smart också. Balam styr 40 legioner demoner.

Källa: Goetia

 

 

 

 


 

Zagan

 

 

 

Detta är sigillet av demonen Zagan från Goetia.

 

 

 

Den 61sta demonen är Zagan och han rankas som en Kung. Zagan är också en President. Denna demon gör människor vittiga (smarta). Zagan kan förvandla vin till vatten, blod till vin och även vatten till vin.

Zagan kan förvandla alla metaller till mynt av den sort som metallen är gjord av. Han kan också göra dårar kloka. Zagan befaller 33 legioner av demoner.

Källa: Goetia

 

 

 

 


 

Belial

 

 

 

Demonen Belial är beskriven i Goetia och detta är hans sigill.

 

 

 

Belial distribuerar höga titlar och status, och han ger också goda demoniska tjänare. Denna demon ger dig välviljan av dina vänner och fiender.

Källa: Goetia

 

 

 


 

Min blogg

Här är min blogg.

Här är mina engelska sidor: Pitchblackcraft

 

 

 

Nekromantisk magi för att få ett banklån


 

 

 

 

 


 

Nekromantisk magi är mycket kraftfull och den kan hjälpa dig att få ett banklån.
Nekromantisk magi är mycket kraftfull och den kan hjälpa dig att få ett banklån.

 

 

 

Nekromantisk magi är så kraftfull! Min klient från USA bad mig göra en ritual för henne. Banken hade vägrat henne lånet och hon var väldigt ledsen.

Jag ville inte lova något till min klient. Jag sa till henne: “Jag kommer att göra en pakt på dina vägnar.” Jag gick till kyrkogården sent på kvällen (runt midnatt) för att be och ge offer till de dödas andar.

När jag var hemma, var det dags att kalla på demonerna och de dödas andar. Jag attackerade bokstavligen banken och skickade dem ett “dussin” döda andar tillsammans med tre demoner.

 

 

 

 


 

Kundens vittnesmål

 

 

 

Min klient fick lånet efter två veckor. Läs hennes vittnesmål nedan:

”Jag gjorde äntligen köpt huset! Jag är överlycklig just nu, inga ord, inga pengar av denna värld kan beskriva min lycka som jag upplever nu.

Många, många tack till dig Bonnie, din andar och demoner kan göra vad ingen kan göra. Återigen tack Bonnie, dina ritualer som du har gjort för mig är mycket hjälpsamma.

Au revoir Bonnie!”

Anonym från USA

Min klient vill vara anonym av uppenbara skäl, för om hon avslöjar sin sanna identitet kan hon komma i trubbel. Jag kan också få problem för att jag påverkade bank personalen, även om ingen kommer att kunna bevisa någonting.

Förutom detta känner jag mig trygg, eftersom jag bor utomlands. Mina kunder känner sig också trygga, eftersom vi är åtskilda av havet. Och jag är smart, min kommunikation är krypterad och skyddad av schweizisk integritetslag.

 

 

 


 

Nekromantisk magi:

finns det ett pris att betala?

 

 

 

Nekromantisk magi är så kraftfull! Och resultaten manifesterar sig snabbt.
Nekromantisk magi är så kraftfull! Och resultaten manifesterar sig snabbt.

 

 

 

Nekromantisk magi är väldigt kraftfull! Men det finns ett pris att betala. Andarna av de döda vill att jag ska komma ihåg dem, och de är runt mig hela tiden.

En häxa bildar personliga relationer med de dödas andar. Andarna blir häxans närmaste vänner, eftersom de har det tråkigt efter döden.

De som utövar nekromanti på allvar, kommer med tiden observera en rejäl viktminskning. Den andra skrämmande saken är frekventa skador som orsakas av de dödas andar, eftersom de vill matas med blod.

 

 

 


 

Mina orgier med de dödas andar

 

 

 

Nekromantisk magi involverar interaktionen mellan häxan och de dödas andar.
Nekromantisk magi involverar interaktionen mellan häxan och de dödas andar.

 

 

 

Det är möjligt att se den astrala dimensionen i klara drömmar (lucida drömmar). Jag ser de döda mycket ofta när jag är utanför kroppen. De döda har ingen förståelse av tiden och därför ser de väldigt unga ut.

De döda männen är faktiskt väldigt sexiga och attraktiva, välklädda och luktar trevligt. Detta gäller för de gravar jag interagerar med. Jag har till och med förförts till att flirta och kyssa de döda männen.

Mina astrala flygningar är väldigt tydliga till sin karaktär och jag vet inte ens att jag sover under mina drömmar. Allt är så verkligt i mina drömmar, precis som i verkliga livet. Ibland flyger jag ett mycket kort avstånd: bara till nästa rum och de döda väntar på mig.

Det är mycket viktigt att veta vilken typ av döda vi interagerar med, för vi kan hämta psykologiskt skräp från de döda. Du vill inte kyssa en alkoholist under dina astrala flygningar och sedan känna lusten att smaka alkohol.

Den enda obehagliga upplevelsen är att “landa” tillbaka i den fysiska kroppen. Detta är så obehagligt på grund av sömnförlamning.

Förra gången jag vaknade från mitt astralflyg sov jag med en död man i hans grav och en råtta åt min sko. Jag vaknade med ett skrik.

 

 

 

 


 

Nekromantisk magi: du behöver

 

 

 

Demonen Belial är beskriven i Goetia. Detta är hans sigill.

 

 

Bankens adress

Lånnummer

Adressen till den fastighet du vill köpa

jord från ett flertal gravar (jurist, banktjänsteman och familjegravar)

Beskriv problemet på en liten pappersbit: “Banken ger mig inte ett lån för att köpa huset med följande adress.”

sigillen av Lucifer, Belial och Surgat

oljor för sigillen: kanel och mynta

 

 

 

 

 

Detta är sigillet av demonen Surgat från Grimorium Verum.

 

 

 

 

en burk med skruvlock

klorin

sax

ett pulver för att lossa på bankens kassa

pulver som skapar förvirring och/ eller befallande pulver

ett te ljus

papperspengar

Ritualen görs nästan på morgonen och efter att du har varit på kyrkogården med gåvorna för andarna. Kalla på de dödas andar och på demonerna.

Lägg pengarna på ett litet papper. Detta papper ska innehålla bankens namn och adress. Pudra detta papper med jord från gravarna och pulver.

Tänd det lilla te-ljuset och placera ovanpå pappret med bankens namn och adress för att värma upp situationen. Hacka papperet med beskrivningen av situationen och släpp ner i glasburken. Häll i blekmedel. Det är klart.

 

 


 

Min blogg

Här är min blogg.

Här är mina engelska sidor: Pitchblackcraft