Hertigarna av Svarta Korpen och hur de kan hjälpa dig (Faust)


 

 

 

 

 

 

 


 

Hertigarna av Svarta Korpen är sju i sitt antal. Aziel är en av dem.

 

 

Hertigarna av Svarta Korpen är sju i antalet och Aziel är en av dem. Vi börjar med att nämna dessa sju demoner. Dessa sju demoner har olika förmågor.

Men först följer strukturen av Helvetet och makthavarna kommer nämnas.

 

 


 

Det Infernaliska Riket (enligt Faust)

 

 

Lucifer (Kejsaren)

 

Demonen Lucifer finns beskriven i Grimorium Verum och detta är hans sigill.

 

 

”När det gäller demoner, finns det de som är överlägsna och de som är underordnade. De överordnade demonerna är: Lucifer, Beelzebuth och Astaroth.

Lucifer dyker upp i form och figur av en snygg pojke. När han är arg verkar han röd. Det finns inget monströst med honom.”

Källa: Grimorium Verum

 

 

Det finns inte mycket information om Lucifer i Grimorium Verum. Men det är klart att Lucifer är Djävulen. Jag kallar  på Lucifer under varje ritual.

Han är den bästa demonen för att stärka det inre jaget. Lucifer ger bra självkänsla till utövaren. Denna demon förvandlar utövaren av magi till en arbetsnarkoman, hjälper till att manifestera och spara upp pengarna.

Du kan ingå kärleksavtal (pakter) med Lucifer om du tror att kärleksförhållanden är ett slöseri med tid. Lucifer kommer skydda din tid och hjälper dig att fokusera på ditt arbete.

Lucifer ger enorma krafter till varje ritual (som ett tillskott till hans demonernas krafter i fall magi är realistisk). Ritualer brukar ge snabba resultat när Lucifer är inblandad.

 

 

 

Belial (Viceroy eller vicekonung)

 

 

Demonen Belial är beskriven i Goetia och detta är hans sigill.

 

 

Belial distribuerar höga titlar och status, och han ger också goda demoniska tjänare. Denna demon ger dig välviljan av dina vänner och fiender.

Källa: Goetia

 

 

Satan (Guvernör)

 

 

Detta är sigillet av demonen Satan från Compendium Rarissimum.

 

 

 

Beelzebub (Guvernör)

 

 

Demonen Beelzebuth är beskriven i Grimorium Verum och detta är hans sigill.

 

 

 

Astaroth (Guvernör)

 

 

Demonen Astaroth är beskriven i Goetia och detta är hans sigill.

 

 

Astaroth är en Hertig och han dyker upp i form av en ängel. Astaroth ger sanna svar på frågor om nuet, om det förflutna och om framtiden, och även om alla hemligheter.

Han gör en man fantastiskt påläst i liberala vetenskaper. Astaroth styr 40 legioner av demoner.

Källa: Johann Weyer, Pseudomonarchia Daemonum

 

 

 

 

De 7 Stor Hertigarna av det Infernaliska Riket

 

Aziel

 

 

Det här är sigillet av demonen Aziel från den Svarta Korpen.

 

 

Jag är Aziel och jag ansvarar för alla dolda skatter på jorden. Jag har förmågan att öppna upp alla skatter och jag ger dem till den jag gillar.

Jag är en knepig demon och jag gillar att luras. Jag dyker upp i form av en tjur, men jag kan också ta på mig andra former.

Jag förväntar mig att du ger mig kontroll över allt i ditt liv, eftersom jag är stolt och har många legioner av demoner som tjänar mig.

Jag har en titel av en Stor Hertig. Du måste kalla på mig med respekt ingivande dominans , eftersom jag är en Stor Hertig på jorden.

Jag har många saker under mitt kommando. Du måste kalla mig på rätt sätt, annars kommer jag inte att dyka upp inför dig.

Du borde gravera mitt andra sigill i guld. Jag kommer att visa dig mitt andra sigill om du ber mig göra det. Jag är lika snabb som mänsklig tanke.

Källa: The Black Raven (Faust)

 

 

 

 

Mephistophilis

 

 

Demonen Mephistophilis finns beskriven i boken “Black Raven” (Faust) och detta är hans sigill.

 

 

Demonen Mephistophilis är den stora mästaren av många konster och lycka i allmänhet. Han kan lära dig saker på ett ögonblick. 

Mephistophilis har en hel del demoner under hans kommando som tjänar honom. När han befaller dem att tjäna gör de det snabbt.

Källa: Faust’s Black Raven

 

 

 

 

Marbuel

 

 

Demonen Marbuel finns beskriven i Svarta Korpen och detta är hans sigill.

 

 

”Jag är villig att tjäna och lyda. Jag dyker upp i form av en tio år gammal pojke. Det är användbart att kalla på mig när som helst och jag är lika snabb som en pil.”

Källa: The Black Raven

 

 

 

 

Ariel

 

 

Demonen Ariel är beskriven i Svarta Korpen och detta är hans sigill.

 

 

”Jag kommer att hjälpa vissa människor. Andra som ber mig om hjälp, kommer jag skada. Jag kommer svara och reagera på det sätt som du har kallat på mig.

Jag är en envis och kommer inte hjälpa vem som helst. Jag hjälper den jag gillar. Jag är härskare över alla gudarnas skatter.”

Källa: The Black Raven


 

Aziabel

 

 

Demonen Aziabel är beskriven i Svarta Korpen och detta är hans sigill.

 

 

”Jag är Aziabel och jag kommer att tjäna vem som helst om jag har kallats på det rätta sättet. Jag är härskare över lagens angelägenheter. Många demoner lyder mig.

Jag vill också hjälpa alla, och jag kan ge heder, rikedom, status och mycket tur.”

Källa: The Black Raven

 

 

 

 

Anifel

 

 

Demonen Anifel är beskriven i Svarta Korpen och detta är hans sigill.

 

 

”Jag kan binda och tvinga människor”.

Källa: The Black Raven

 

 

 

 

Barbuel

 

 

”Jag är ansvarig för havet och över alla vatten. Jag härskar över allt som lever i vatten. Jag kanske kan ge dig allt förutsatt att du kallar på mig rätt.”

Källa: The Black Raven

 

 

 


Min blogg

Här är min blogg.

Här är mina engelska sidor: Pitchblackcraft