Magi med runor och runornas betydelse: Fehu till Wunjo (Freyr’s Aett)


 

 

 

 

 

 

 


 

Fehu

 

 

Det här är runan Fehu.
Det här är runan Fehu.

 

 

Runan Fehu har att göra med böndernas nötkreatur och rikedom. Den kan hjälpa dig att tjäna ihop eller vinna pengar och kommer ge dig mer tur med avseende på pengar.

Fehu har magiska makten att ge dig finansiell styrka i nuet eller i nära framtid. Dess betydelse vibrerar med överflöd av pengar och rikedom.

Använd runan Fehu i din magi både under svåra och bra tider om du vill se tecken på på mer hopp, mer framgång och mer lycka. Denna runa påverkar din framgång i livet på ett väldigt positivt sätt.

Runan Fehu är laddat med energin av framsteg, fertilitet och kreativitet.

 

 

 


 

Uruz

 

 

Det här runan Uruz.
Det här runan Uruz.

 

 

Runan Urus vibrerar med fysisk styrka, hastighet, otämd potential, stor energi, bra hälsa, frihet, handlingskraft, mod, uthållighet, förståelse, och visdom, sexuell lust, makt, maskulin styrka och förändringar.

Urus kan användas i penningmagi, magi för att stimulera din kreativitet och mod, och i läkande magi.

 

 

 


 

Thurisaz

 

 

Det här är runan Thurisaz.
Det här är runan Thurisaz.

 

 

Runan Thurisaz (associeras med Thor, Guden av åskan) representerar proaktiv kraft, riktad förstörelse, försvarskraft och konflikt. Runan viberar också med instinktisk vilja, förändring, rensande eld, erotik och manlig sexualitet.

Thurisaz kan användas i försvaretsmagi och förbannelser.

 

 

 


 

Ansuz

 

 

Det här är runan Ansuz.
Det här är runan Ansuz.

 

 

Runan Ansuz vibrerar med sanning, avslöjande av hemligheter, insikt och kommunikation. Ansuz kan också ge dig inspiration, entusiasm, förmågan att tala väl, välsignelser, god hälsa, harmoni och visdom.

Inom magin kan runan Ansuz användas för att avslöja hemligheter, främja bra kommunikation mellan människor och för att komma till insikten om sanningen.

Runan Ansuz kan också vara till hjälp i läkande magi och magi för att få bra tur i livet.

 

 

 


 

Raidho

 

 

Det här är runan Raidho.
Det här är runan Raidho.

 

 

Runan Raidho symboliserar en resa, både fysiskt resa och resa genom livet. Nyckel orden som resonerar med Raidho är:

resa

semester

omlokalisering

evolution

förändring av plats

förändrng av inställning

Raidho kan användas i magi om du vill byta karriären, veta vilken riktning i livet du ska följa och för att lösa problem.

 

 

 


 

Kenaz

 

 

Det här är runan Kenaz.
Det här är runan Kenaz.

 

 

Runan Kenaz är som en fackla. Den kan ge dig vision, uppenbarelse, kunskap om en viss situation, inspiration, kreativitet och teknisk kunskap.

Använd Kenaz i magin om du vill ha kraften att skapa ditt liv som du vill. Kenaz vibrerar också med passion och sexuell kärlek.

 

 

 


 

Gebo

 

 

Det här är runan Gebo.
Det här är runan Gebo.

 

 

Nyckel ordet är: gåvan. Runan Gebo symboliserar generositet och balans av utbyte. Använd runan Gebo när du ingår financiella pakter med demoner och i demonisk penningmagi.

Runan Gebo kan också hjälpa dig i magi som hjälper dig förbättra dina relationer till andra människor och etablera partnerskap av olika slag.

 

 


 

Wunjo

 

 

Det här är runan Wunjo.
Det här är runan Wunjo.

 

 

Runan Wunjo symboliserar glädje, framgång i livet och välstånd. Den här runan kan användas i demonisk penningmagi.

 


 

Min blogg

Här är min blogg.

Här är mina engelska sidor: Pitchblackcraft