Demonen Lucifer och Ärkedemonen Lucifuge Rofocale. Vem som är vem?


 

 

 

 

 


 

Detta är sigillet av Ärkedemonen Lucifuge Rofocale som härskar över Satariel demoner.

 

 

הילל är namnet som finns i boken skriven av James Eshelman “776 & 1/2 Tabeller över korrespondenser för praktisk ceremoni” på sidan 50 och på sidan 102. Dessa sidor innehåller namnen av de Klifotiska Prinsar av Mörktet.

 

 

 

Detta är det Klifotiska Trädet med dess Ärkedemoner och många legioner av demoner.
Detta är det Klifotiska Trädet med dess Ärkedemoner och många legioner av demoner.

 

 

Boken med namnet “Book of Black Magick och pacts” skriven av Arthur Edward Waite kommer att skala bort alla vackra titlar som tilldelats Lucifer och Lucifuge Rofocale.

Lucifer och Lucifuge Rofocale är de två Prinsar av Mörkret. Lucifuge Rofocale är Ärkedemonen. Men givetvis titlar som Light Bearer och Morning Star låter bra i öronen av de flesta New Age anhängare som kanske tror att Lucifer och Lucifuge Rofocale är Änglar.

Detta är sigillet av demonen Lucifer i Europa.

I Islam finns det en figur som kallas för Iblis (Djävulen). Iblis är Lucifer och samtidigt är han inte Lucifer, eftersom det sägs att Lucifer gav liv till Iblis. Iblis betraktas också som Shaitan (Satan, Guds motståndare) och även som den kristna Djävulen.

I verkliga livet är demonen Lucifer den vänligaste beskyddare man kan ha. Han är kärleksfull och omtänksam. Du kan lita på mig, eftersom jag har en god smak för demoner.


LINE 7 (page 102): Hillel is the Hebrew word translated into the Latin “Lucifer” in English translations; and the name has the same significance, i.e., “light-bearer.” It is a name of the planet Venus as the Morning Star. [ According to Davidson, it appears that the name originated from an early Canaanite legend of a winged deity or angel who “sought to usurp the throne of the chief god and, as punishment, was cast down into the abyss.” (James Eshelman, 776 & 1/2 Tables of Correspondences for Practical Ceremonial).


 

Kristendomen, Satan & Lucifer

 

 

 

Demonen Lucifer finns beskriven i Grimorium Verum och detta är hans sigill.

Satan är motståndaren. Det är han som försökte ta över Guds tron. Om du läser meningarna ovan kommer du att börja misstänka att Lucifer är Satan.

Jag tror helt att Lucifer är både Satan och Djävulen också. Inget fel med det …Men i verkligheten Lucifer är inte Satan. Lucifer och Satan är två olika demoner.

Jag litar på Djävulen mer än någon annan. Klifan Satariel är skalet av Binah. Lucifuge Rofocale (Han som inte tål ljuset) är chefen för demonerna som kallas Satariels.

Clavicula Salomonis innehåller information om att Lucifuge falskt kallas av en anti-fras Lucifer (Key of Solomon, sidan 122, Weiser Books, ISBN: 978-0-87728-931-9).


Lucifer & Lucifuge Rofocale: penningmagi

 

 

 

Detta är Lucifuge Rofocale (på get fötter och med en svans).

 

 

Lucifer och Lucifuge Rofocale kan hjälpa dig att expandera på din affärsveksamhet och på din inkomst. De ger kloka råd och visar vägen till en ökad inkomst.

Jag har ingått ett flertal financiella pakter med Lucifer och Lucifuge Rofocale. Jag är jätte nöjd med all hjälp jag fick av dessa två demoner.

Min inkomst har ökat mycket men jag har inte tagit semester på flera år nu, eftersom volymen av kunder har ökat ganska mycket.

Lucifer och Lucifuge Rofocale are mycket kompatibla demoner och jag har inte upplevt någon svartsjuka som kan eventuellt uppstå om två demoner tävlar med varandra (typ vem hjälper häxan mest).

Syftet med det här inlägget var att förklara att Lucifer och Lucifuge Rofocale är två olika demoner, men som trivs i varandras sällskap.

 

 

 


 

Min blogg

Här är min blogg.

Här är mina engelska sidor: Pitchblackcraft