Nekromantisk magi med Frucissiere och Kleppoth


 

 

 

 

 

 

 


 

Demonen Frucissiere är beskriven i Grimorium Verum och detta är hans sigill.

 

 

Nekromantisk magi med demonerna Frucissiere och Kleppoth medför levande drömmar om de döda. Demonen Frucissiere beskrivs i Grimorium Verum och han återupplivar de döda.

Frucissiere kan lära dig att överföra själar av döda människor till kroppar av levande människor. Överförringen av de dödas själar är möjlig att göra under en nekromantisk ritual.

En död persons själ överförs till en levande persons kropp. Under ritualer med Frucissiere förstod jag att själen hos en död person är flerdimensionell.

Den ena delen av själen reinkarneras och fortsätter att leva i en ny fysisk kropp, och den andra delen förblir fäst vid de fysiska resterna.

Detta är mycket avancerad nekromantisk magi och ritualerna måste upprepas då och då för att uppnå permanenta resultat. Eftersom detta område av nekromantisk magi inte är väl undersökt får jag vägledning från demonerna själva.

Men överföringen av de dödas själar har redan gjorts av de som sysslar med nekromanti. Kleppoth är en mycket hjälpsam demon, eftersom denna varelse visar instruktionerna från Frucissiere i drömmar.

Demonen Kleppoth är beskriven i Grimorium Verum och detta är hans sigill.

 

 

 

 


 

Nekromantisk magi:

de dödas unika förmågor

 

 

Mina visioner visar mig att en död persons själ är ett elektriskt fält (det kan expandera och ta vilken form som helst). En död persons själ kan göra detta:

färdas långa avstånd på några sekunder

gå in och gå ur människors kroppar och sinnen

tala flera språk

avslöja andra människors tankar för oss

utföra uppgifter som den levande personen gjorde

påverka människors tankar

ge oss viktig information i drömmar

 

 

 

 


 

Nekromantisk magi:

de döda vill leva

 

 

De döda har unika önskningar och de använder oss som instrument för att uppnå sina mål. Mina äventyr inom området nekromanti tog fart när en dag jag hämtade en länge glömd WW2 hjälm från mitt förråd.

Jag testade den döda soldatens kapacitet att försvara mig flera gånger. Vid det första testet gick den döda soldaten till en militärbas i Storbritannien och hämtade en soldat för mig.

Soldaten skrev: ”Jag kom för att skydda dig! Säger detta något till dig? ” Jag sa till soldaten att jag hade kallat på en död soldat och testat hans förmåga att skydda mig.

Soldaten från Storbritannien gick till kriget och jag kände lättnad. Jag började tycka synd om soldaten, ägaren av hjälmen från andra världskriget.

 

 

 

 


 

Mina pakter med den döda soldaten

 

 

Jag gjorde ritual efter ritual med anden av den döda soldaten. Jag såg visioner om den döda soldaten också. Under varje ritual kände jag oehaglig sorg och vårt vänskapsband blev mycket starkt.

Så med tiden, efter flera pakter, tog hjälmen en permanent plats i min säng. Som en betalning för hans beskydd sover den dödes ande i min säng nu.

När jag dör, tar jag med mig den döda soldatens hjälm in i min grav. Vi kommer att vara tillsammans och fysisk död kan inte skilja oss (villkor för min pakt).

Under de följande månaderna kusade jag och hjälmen i min säng (under nätter). Efter några veckor blev jag besatt av idén att hjälpa den döda soldaten att leva i en fysisk kropp ännu en gång.

För länge sedan hade jag hört talas om farorna med nekromanti: de dödas andarna kan bokstavligen tvinga oss att göra vissa typer av ritualer.

Jag konsulterade en vän som hade hjälpt flera döda människor att komma över till andra sidan och hon sa till mig:

”Din döda soldat är väldigt knuten till köttens nöjen. Därför drömmer du om honom väldigt ofta. Han kommer inte lätt korsa över till andra sidan.

Jag ser inget dåligt med att du vill överföra hans ande till en kropp av en levande man, men processen kommer inte att vara lätt för er båda. ”

Under en nekromantisk ritual kallades den döda soldaten igen. Jag gjorde en blodpakt med den döda soldaten genom att applicera mitt blod på den inre delen av hjälmen (skinnet är nedbrutet: det har ruttnat bort tillsammans med hårbotten, huden och hjärnan).

Samtidigt bad jag Frucissiere att ge mig tydliga instruktioner. Frucissiere visade hur man överför själen av de döda till levande människors kroppar.

Detta är mycket ond magi mot de levande men mycket generös magi för dem döda.


Nekromantisk magi:

rollen av demonen Kleppoth

 

 

Demonen Kleppoth är beskriven i Grimorium Verum och detta är hans sigill.

 

 

Demonen Kleppoth bringar livliga drömmar. Du kan kalla på Kleppoth tillsammans med Frucissiere när du lär dig nekromanti på en djupare nivå och vill utforska magi av “soul transfer”.

Kleppoth kommer att visa drömmar med mycket användbar information. Informationen ges av Frucissiere. Denna demon kan lära det enda sättet att återuppliva de döda: själöverföring.

 

 

 


 

Min blogg

Här är min blogg.

Här är mina engelska sidor: Pitchblackcraft