Demonen Buer från Goetia och hur han kan hjälpa dig


 

 

 

 

 

 

 


 

Demonen Buer är beskriven i Goetia. Det här är hans sigill.

 

Demonen Buer beskrivs i flera gamla och moderna källor. I det här inlägget hittar du beskrivningar av Buer från några av dessa källor.

 

 


 

Demonen Buer:

Pseudomonarchia Daemonum

 

Demonen Buer rankas som President. Han lär filosofin och också logiskt tänkande. Den här demonen hjälper dig att känna till örternas egenskaper och ger goda demoniska tjänare.

Buer kan läka alla sjukdomar, och speciellt i människor. Han styr 50 legioner av demoner.

Källa: Johann Weyer, Pseudomonarchia Daemonum

 

 


 

Buer:

Goetia & Daemonolatry Goetia

 

 

Demonen Buer är beskriven i Goetia. Det här är hans sigill.

 

Buer kan lära dig filosofi, de logiska vetenskaperna och även egenskaperna hos örter och växter. Både Goetia och Daemonolatry Goetia berättar för oss att Buer kan läka alla sjukdomar i oss (han läker också beroende av substanser).

Buer kan ge dig bra råd om när du ska använda ond magi och när du inte ska. Dessutom ger Buer goda demoniska tjänare. Slutligen styr Buer över 50 legioner av demoner.

Källa: Goetia & Daemonolatry Goetia av S. Connolly

 

 


 

Demonen Buer:

min egen erfarenhet

 

Demoner är lämpliga läkare även för djur. De bästa demoniska djurläkarna är:

Buer (han läker depression i djur)

Marbas (han läker fysiska skador i djur)

Ipos (han läker fobiska beteenden hos djur)

Heramael från Grimorium Verum (han lär ut hur man läker djur och människor och läker också alla sjukdomar)

Jag har gjort ritualer med Buer för mitt husdjur när mitt husdjur var deprimerat. Buer fick min kakadua att börja prata igen efter en lång period av tystnad.

Buer kan också läka depression hos människor.

 

 


 

Min blogg

 

Här är min blogg.

Här är mina engelska sidor: Pitchblackcraft