Demonen Vine från Goetia och hur han kan hjälpa dig


 

 

 

 

 

 

 


 

Demonen Vine är beskriven i Goetia och detta är hans sigill.

 

 

Demonen Vine nämns i Goetia, i Pseudomonarchia Daemonum, i The Discoverie of Witchcraft och i några andra gamla ockulta källor.

Nedan hittar du en blandning av information om Vine och förhoppningsvis kommer den att hjälpa dig att kalla på den här demonen.


 

Demonen Vine: Pseudomonarchia Daemonum

 

 

Vine är en kung och också en jarl. Han dyker upp i form av ett lejon som rider på en svart häst. Denna demon bygger upp stora torn, han kastar ner stenmurar och gör vattnet stormigt.

På din signal kommer Vine att berätta för dig om dolda saker och svara på frågor som har en koppling till magi och häxor, och han berättar även om nutid, det förflutna och framtiden.

Källa: Johann Weyer, Pseudomonarchia Daemonum

 

 

 


 

Demonen Vine: Goetia

 

 

Demonen Vine är beskriven i Goetia och detta är hans sigill.

 

 

Vine är den 45te demonen och han är både en kung och en jarl. Han ser ut som ett lejon som rider på en svart häst. Vine upptäcker hemliga och dolda saker och också dolda saker som har koppling till magi och häxor.

Denna demon upptäcker saker som rör nutid, det förflutna och framtid. På ditt kommando kommer Vine att bygga upp stora torn, störta stora stenmurar och göra vattnet stormigt.

Vine styr 36 legioner av demoner.

Källa: Goetia

 

 

 


 

Vine: Daemonolatry Goetia

 

 

S. Connolly råder att göra magi med Vine när vi vill lära oss magi eller fördjupa vår kunskap inom ett visst område av magi.

 

 

 


 

Goetia: liknande demoner

 

Vine kan försvara dig från häxornas ond magi. Det finns fler demoner i Goetia som kan försvara dig och dessa är:

Halphas

Malphas och

Sabnock

Sabnock kan skydda dig från magiska attacker och Malphas  kan också göra det. Malphas kan även hjälpa dig att få vetskap om den som har gjort ond magi på dig och också avslöja deras motiv.

Halphas kan försvara dig samt att hjälpa dig att attackera den som har gjort ond magi på dig. Nedan hittar du en video om Malphas. I videon nämns både Sabnock och Halphas.

 

 

 


 

 

 

 

 


 

Min blogg

Här är min blogg.

Här är mina engelska sidor: Pitchblackcraft