Demonen Raum från Goetia och hur han kan hjälpa dig


 

 

 

 

 

 

 


 

Demonen Raum beskrivs i Goetia och detta är hans sigill.

 

 

Demonen Raum nämns i flera gamla böcker om magi. Nedan hittar du en liten blandning av information om Raum.

 

 

 


 

Raum: Pseudomonarchia Daemonum

 

 

Raum är en Stor Jarl, han kommer som en kråka, men på din förfrågan sätter han på sig mänsklig skepnad. På din begäran kommer han att stjäla ut ur Kungens Hus och bära det du har beställt dit han befalls att bära.

Raum förstör städer och har stor förakt för värdigheter. Han vet saker som är knutna till nuet, till det förflutna och till framtiden.

Raum försonar vänner och fiender, och han styr 30 legioner av djävlar.

Källa: Johann Weyer, Pseudomonarchia Daemonum

 

 

 


 

Demonen Raum: Goetia

 

 

Den 40de demonen är Raum och han rankas som en Jarl. Han dyker up först i form av en kråka, men efteråt och på din begäran sätter han på mänsklig form.

Hans talang är sådan: att stjäla skatten från Kungens Hus och att bära den dit han befälls av dig. Hans färdighet är också att förstöra städer och värdigheter, och att berätta allt om det förflutna, vad som är nu, och vad som kommer att bli.

Raum kan framkalla kärlek mellan vänner och fiender, och han styr 30 legioner av demoner. ”

Källa: Goetia

 

 

 


 

Demonen Raum: Daemonolatry Goetia

 

 

“Kalla på Raum för att ta ner en mäktig fiende eller motståndare. Raum är också till hjälp i juridiska strider mot stora konglomerat.

Sök Raums visdom för att hitta personlig styrka när oddsen är emot dig “.

S. Connolly (Daemonolatry Goetia)

 

 

 


 

Raum: när ska man göra magi?

 

 

Skalet av Geburah är Golab. Båda platserna styrs av planeten Mars.
Skalet av Geburah är Golab. Båda platserna styrs av planeten Mars.

 

 

Jag använder motsvarigheter av Geburah till och med för Golab:

Styrande planet: Mars

Astrologisk timme: Mars

Dag: tisdag

Sigill av papper: rött

Sigill av metall: järn

Antal och nummer inom magi: 5

Ört: tobak

Den bästa dagen i veckan för att kalla på Raum är tisdag. Finjustera din magi genom att göra magi under Mars astrologiska timme.

 

 

 


 

Min blogg

Här är min blogg.

Här är mina engelska sidor: Pitchblackcraft