Demonen Ose från Goetia och hur han kan hjälpa dig


 

 

 

 

 

 

 


 

Demonen Ose beskrivs i Goetia och detta är hans sigill.

 

 

Demonen Ose beskrivs i Goetia och i Pseudomonarchia Daemonum. Ose nämns också i The Discoverie of Witchcraft och i några andra gamla Occulta böcker.

Nedan hittar du en blandning av information om Ose och förhoppningsvis kommer du att kunna kalla på denna demon. Så låt oss börja prata om Ose.

 

 

 


 

Demonen Ose: Goetia

 

Ose är den 57de demonen och han är rankad som President. Han dyker upp i form av en leopard, men efter en stund tar han på sig mänsklig form.

Han gör människor mycket pålästa i liberala vetenskaper och ger sanna svar om gudomliga och hemliga saker. Ose kan förändra häxan till en annan form. Ose styr över 3 (eller kanske 30) legioner av demoner.

Källa: Goetia

 

 

 


 

Ose: Pseudomonarchia Daemonum

 

 

Ose är President och han dyker upp i form av en leopard. Senare tar han mänsklig form. Ose gör en mycket kunnig inom  liberala vetenskapen och han svarar med sanning på frågor om gudomliga och hemliga saker.

Demonen Ose kan ändra en mans form.

Källa: Johann Weyer, Pseudomonarchia Daemonum

 

 

 


 

Demonen Ose: Daemonolatry Goetia

 

 

Ose hjälper till att lära sig främmande språk, polera datorkunskaper och att lära sig nya arbetsrutiner. Gör magi med Ose när du gör magi för andra, eftersom Ose öppnar andra för förändringar.

Källa: Daemonolatry Goetia av S. Connolly

 

 

 


 

Datorfärdigheter: Asmoday

 

 

Detta är sigillet av demonen Asmoday från Goetia.

 

 

Enligt Goetia lär Asmoday matematik, astronomi, geometri och allt hantverk. Han gör dig oövervinnlig och visar dig källan till din inkomst. Asmoday styr 72 legioner av underlägsna demoner.

S. Connolly berättar bland annat för oss om Asmoday, att han kan hjälpa oss att bli fysiskt fitna och mentalt skarpa.

Asmoday har hjälpt mig att lära mig Photoshop mycket snabbt. Han har också hjälpt mig att bygga upp mina webbplatser med onlinebutiker.

 

 

 


 

Språkfärdigheter: Forneus

 

 

Demonen Forneus finns beskriven i Goetia och detta är hans sigill.

 

 

Forneus är den 30de demon och han rankas som en Markis. Han kan göra en man underbart påläst inom ämnet retorik.

Demonen Forneus hjälper människor att få ett gott namn och bra rykte, och han hjälper också till att lära sig främmande språk.

Forneus hjälper en att bli populär bland vänner och till och med bland fiender. Denna demon styr över 29 legioner av demoner.

Källa: Goetia

 

 

 


 

Ose: när ska man göra magi?

 

 

Goetias Presidenter, inklusive Ose, kommer från Klifan Samael (Hods skal). Denna plats styrs av planeten Merkurius.
Goetias Presidenter, inklusive Ose, kommer från Klifan Samael (Hods skal). Denna plats styrs av planeten Merkurius.

 

 

Goetias Presidenter ​​kommer från Klifan Samael. Denna Klifa är skalet av Sephira Hod. Den senare, alltså Hod, styrs av planeten Merkurius och därför kallar jag på Presidenterna på onsdagar.

I min magi med Goetias Presidenter använder jag motsvarigheterna av Hod även för Klifa Samael:

Styrande planet: Merkurius

Dag: Onsdag

Astro timme: Merkurius

Sigill av papper: orange

Planta: Orkide

Kalla på Ose under en onsdag och så nära fullmånen som möjligt.

 

 

 


 

Min blogg

Här är min blogg.

Här är mina engelska sidor: Pitchblackcraft