Demonen Camio från Goetia och hur han kan hjälpa dig


 

 

 

 

 

 

 


 

Demonen Camio är beskriven i Goetia och detta är hans sigill.

 

 

Demonen Camio beskrivs i Goetia och i Pseudomonarchia Daemonum. Camio nämns också i The Discoverie of Witchcraft och i några andra gamla Ockulta böcker.

Nedan hittar du en blandning av information om Camio och förhoppningsvis kommer du att kunna kalla på denna demon. Så låt oss börja prata om Camio.

 

 

 


 

Demonen Camio: Goetia

 

 

Camio (Caim) är den 53je demonen och han är en President. Först dyker han upp i form av en fågel som kallas trast, men senare tar han på sig mänsklig form.

Camio ger dig förståelsen av alla fåglar, ljudet från tjurar, skällandet av hundar och andra varelser, och även av vattnets ljud.

Denna demon kan ge dig också information om framtiden. Camio styr över 30 legioner av demoner.

Källa: Goetia

 

 


 

Camio: Pseudomonarchia Daemonum

 

 

Caim eller Caym är en Stor President och han dyker upp i form av en fågel som kallas trast. Senare kan han ta på sig mänsklig form.

Han kan ge dig förståelsen av alla fåglar, av ljudet från tjurar och skällandet av hundar, och även av ljudet från vattnets rörelse.

Caim kan svara på dina frågor om framtidens händelser. Caim befaller 30 legioner demoner.

Källa: Johann Weyer, Pseudomonarchia Daemonum

 

 

 


 

Camio: Daemonolatry Goetia

 

 

Kalla på Camio för spådom. Ha på dig Camio’s sigill för att kunna se tydligt genom alla situationer. Camio är en lämplig demon för veterinärer.

Källa: Daemonolatry Goetia av S. Connolly

 

 

 


 

En liknande demon: Barbatos

 

 

Demonen Barbatos är beskriven i Goetia och detta är hans sigill.

 

 

 

 

Barbatos lär ut djurens språk

 

 

Barbatos är en Stor Jarl och också en Hertig. Han dyker upp med fyra kungar, som tar med sig tjänare och stora trupper.

Barbatos lär ut fåglarnas språk, ger förståelsen av hundarnas skällande  och ljudet från tjurar och ljudet från alla levande varelser.

Denna demon upptäcker skatter som är dolda av häxor och trollkarlar. Han vet allt om det förflutna och om framtiden.

Barbatos försonar vänner och samlar runt dig allierade. Han härskar över 30 legioner av djävlar.

Källa: Johann Weyer, Pseudomonarchia Daemonum

 

 

 


 

En liknande demon: Astaroth

 

 

Demonen Astaroth beskrivs i Goetia och detta är hans sigill.

 

 

Astaroth hjälper att avläsa Tarot kort

 

Astaroth är en Hertig och han framträder i form av en ängel. Astaroth svarar med sanning på frågor om nuet, om det förflutna och om framtiden, och även om alla hemligheter.

Han gör en man fantastiskt påläst i liberala vetenskaper. Astaroth styr 40 legioner av demoner.

Källa: Johann Weyer, Pseudomonarchia Daemonum

 

 

 


 

Min blogg

Här är min blogg.

Här är mina engelska sidor: Pitchblackcraft